Odstąpienie od negatywnych działań wobec inicjatywy SOS – Mieszkańcy Wawra Rodzicom z CZD

  Do: dr hab. n. med. Małgorzata Syczewska  

 Dyrektor IPCZD

 

Odstąpienie od negatywnych działań wobec inicjatywy SOS – Mieszkańcy Wawra Rodzicom z CZD

 

     Inicjatywa SOS – Mieszkańcy Wawra Rodzicom z CZD powstała, aby wpierać i pomagać rodzicom dzieci hospitalizowanych z Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu. Jest to projekt całkowicie społeczny, niekomercyjny, niezwiązany z żadną firmą, organizacją ani agendą rządową.  Nie prowadzi działalności zarobkowej, nie zbiera pieniędzy i żadnym wypadku nie stanowi konkurencji handlowej dla żadnego z podmiotów działających na terenie CZD.

      Od początku była i jest to inicjatywa niosąca doraźną pomoc, wsparcie i nadzieję dzięki działającym aktywnie i charytatywnie wolontariuszom. Dzięki prywatnemu zaangażowaniu kilkunastu osób udało się znacząco pomóc wielu rodzicom, a wielu dzieciakom przywrócić uśmiech na twarzach.

     Każde nasze działanie jest dokumentowane na stronie FB https://www.facebook.com/groups/1542351819400100/ , a nasi wolontariusze nie są anonimowi.

     Niestety od jakiegoś czasu nasze działania pomocowe są blokowane m.in. przez pracowników Centrum Zdrowia Dziecka. Wystarczy wymienić kilka ostatnich przykładów:

  • nakazywanie ochronie CZD niewpuszczania wolontariuszy akcji SOS do placówki
  • zakazy zwracania się pracowników CZD do wolontariuszy SOS w celu udzielenia pomocy rodzicom
  • wyganianie rodziców czekających na paczki od wolontariuszy z holu głównego CZD.

    Nasza inicjatywa ma na celu uzupełnienie wspaniałych działań Centrum Zdrowia Dziecka w ratowaniu zdrowia i życia dzieci poprzez doraźną pomoc ich rodzicom. Staramy się nieść pomoc tym, którzy na nią czekają.

     Dlatego zwracamy się z prośbą o zaprzestanie działań negujących funkcjonowanie akcji społecznej SOS – Mieszkańcy Wawra Rodzicom z CZD.

     Jednocześnie zaznaczamy, że w prowadzeniu naszych działań pomocowych staramy się, aby nie kolidowały one z bieżącym funkcjonowaniem placówki i nie utrudniały pracy personelowi (np. nie kręcimy się po oddziałach, nie wymagamy w żaden sposób zaangażowania personelu w nasze działania, a rzeczy dla potrzebujących rodziców przekazujemy poza oddziałami).

    Jesteśmy także otwarci na szczerą dyskusję dotyczącą prowadzenia aktywności SOS w CZD, chętnie  spotkamy się z przedstawicielami dyrekcji celem doprecyzowania wytycznych lub innych ważnych z punktu widzenia naszej współpracy punktów.

 

Wolontariusze akcji SOS – Mieszkańcy Wawra Rodzicom z CZD  

 

Poniżej lista osób popierających nasze dotychczasowe działania i postulaty wymienione w powyższym piśmie.    


SOS - Mieszkańcy Wawra Rodzicom z CZD    Skontaktuj się z autorem petycji