Odwołanie z funkcji rzecznika dyscyplinarnego ZG PZW H. Macha

                                                                 Warszawa, 4 października 2021 r.                                                                                                                        

Szanowny Pan:   Rafał Trzaskowski  Prezydent m.st. Warszawy    

 

              Działacze i wędkarze (członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego) apelują do Pana Prezydenta o niezwłoczne podjęcie działań dotyczących usunięcia kol. Henryka Macha z funkcji rzecznika dyscyplinarnego. Osoba ta piastuje funkcję rzecznika dyscyplinarnego od 24 lutego 2018 roku, kiedy to został powołany Uchwałą nr 17/II/2018 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego na wniosek prezesa ZG PZW. Zgodnie ze Statutem PZW z 2017 roku § 21 ust. 2. rzecznikiem dyscyplinarnym może być powołany członek Związku o nieposzlakowanej opinii, nienagannej postawie etyczno - moralnej oraz legitymujący się odpowiednimi kwalifikacjami lub doświadczeniem Związkowym. Wydaje się, że rzecznik dyscyplinarny nie spełnia wskazanych wyżej przesłanek. Jak wynika z publikacji w mediach, w tym w materiałach opublikowanych 13  i 14 września 2021 roku przez Regionalną Opolską Telewizję, kol. Henryk Mach był majorem w służbach SB (szkolonym w KGB w Moskwie), co należy ocenić jako brak nieposzlakowanej opinii, wymaganej dla pełnienia funkcji rzecznika dyscyplinarnego. Poza tym Pan H. Mach, nie przestrzega obowiązku statutowego dotyczącego każdego członka Związku tj. kierowania się zasadą wzajemnego poszanowania (§ 14 ust. 2 Statutu PZW). Pan rzecznik podejmuje działania skutkujące wykluczeniem uczciwych działaczy ze Związku, jak również pozbawieniem ich funkcji statutowych – co jednakże nie znajduje żadnego uzasadnienia. W naszej ocenie działania Pana rzecznika nie są obiektywne          i bezstronne i zostały skierowane wyłącznie przeciwko działaczom, którzy złożyli wniosek  o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów w sprawie wyboru nowych władz Związku, o czym Urząd m. st. Warszawy był na bieżąco informowany. Szanowny Panie Prezydencie, wnioskujemy o podjęcie działań mających na celu uchylenie  i wycofanie z obiegu prawnego uchwały nr 17/II/2018 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 24 lutego 2018 r. powołującej kol. Henryka Macha na funkcję rzecznika dyscyplinarnego.

 

Materiał prasowy:

https://www.tvp.info/55844174/tvp3-opole-wiceprezes-opolskiego-pzw-henryk-mach-byl-oficerem-sb

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Edward do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...