Oświadczenie Pracowników, Doktorantów, Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie wypowiedzi Ministra Edukacji i Nauki dr hab. Przemysława Czarnka

W środę 28 października w związku ze Strajkiem Kobiet pełniący obowiązki Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Krzysztof Bielawski ogłosił Dzień Rektorski.

Odnosząc się do tego  Minister Edukacji i Nauki dr hab. P. Czarnek w wypowiedzi dla TVP Info, przywołując  m.in. przykład Uniwersytetu Gdańskiego, ocenił tego typu decyzje władz uczelni jednoznacznie negatywnie. Jednocześnie zapowiedział, że będzie je brał pod uwagę przy „rozdzielaniu środków inwestycyjnych dla uczelni, na badania, na granty”. W kolejnych dniach wypowiadał się kilkakrotnie w podobnym tonie, przywołując także nasz Uniwersytet w tym kontekście.

Jako społeczność Uniwersytetu Gdańskiego – wykładowczynie i wykładowcy, doktorantki i doktoranci, studentki i studenci, absolwentki i absolwenci oraz pracownicy administracji i obsługi technicznej, stanowczo protestujemy przeciwko tego typu wypowiedziom i zapowiedziom. Naruszają one podstawową zasadę autonomii uczelni i stanowią nieskrywaną groźbę pod adresem naszej społeczności akademickiej. Należy je również traktować jako zaprzeczenie idei, która stoi za finansowaniem nauki. Jej fundamentem jest, iż środki przeznaczane na rozwój uczelni rozdzielane są według ustalonych wcześniej procedur prawnych, a w przypadku grantów w oparciu o procedurę recenzyjną. Wypowiedzi powyższe są także bezprecedensowym przykładem ingerencji polityki w życie Uniwersytetu przywodząc na myśl przykłady z dawno minionej epoki.

Oświadczamy, że Uniwersytet był i pozostanie nie tylko miejscem swobodnego prezentowania poglądów i prowadzenia dyskusji, ale także przestrzenią  wyrażania sprzeciwu wobec łamania reguł demokracji, czy też naruszania niezbywalnych praw ludzkich, w tym praw kobiet. Zapewniamy również, że w Trójmieście bogate są nie tylko tradycje walki o wolność, ale również o autonomię i niezależność środowiska akademickiego.

NEC TEMERE NEC TIMIDE

 

Sygnatariusze oświadczenia (Gdańsk 4.11, do godz. 10.30)

1.     Prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński, Czł. Koresp. PAU, Instytut Socjologii UG

2.     Dr hab. prof. UG Michał Kaczmarczyk, Instytut Socjologii UG

3.     Dr hab. prof. UG Natasza Kosakowska-Berezecka, Instytut Psychologii UG

4.     Dr hab. prof. UG Marcin Wołek, Wydział Ekonomiczny UG

5.     Dr Karolina Ciechorska-Kulesza, Instytut Socjologii UG

6.     Prof. dr hab. Maria Mendel, Instytut Pedagogiki UG

7.     Prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek, Instytut Pedagogiki UG

8.     Dr Anna Sobecka, Instytut Historii Sztuki UG

9.     Prof. dr hab. Jerzy Limon, Czł. Koresp. PAN i PAU, Wydział Filologiczny UG

10.                       Prof. dr hab. Józef Borzyszkowski, Czł. Koresp. PAU, em. prof. Instytut Historii UG

11.                       Prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska, Instytut Historii Sztuki UG

12.                       Dr Magdalena Izabella Sacha, Instytut Badań nad Kulturą UG

13.                       Dr Bogna Dowgiałło, Instytut Socjologii UG

14.                       Dr hab. prof UG Andrzej Woziński, Instytut Historii Sztuki UG

15.                       Prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska, em. w Instytucie Filologii Polskiej UG

16.                       Dr hab. prof. UG Monika Mazurek, Instytut Socjologii UG

17.                       Dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, Instytut Filologii Germańskiej UG

18.                       Dr hab. prof. UG Arkadiusz Modrzejewski, Instytut Politologii UG

19.                       Prof. dr hab. Tadeusz Stegner, Instytut Historii UG

20.                       Dr Dorota Dykalska-Bieck, Instytut Psychologii UG 

21.                       Dr Marta Witkowska, Instytut Psychologii UG 

22.                       Mgr Jan Mizerski, doktorant w Instytucie Socjologii UG

23.                       Mgr Monika Sztolpa-Zaremba, absolwentka psychologii UG 

24.                       Dr Paulina Pawlicka, Instytut Psychologii UG 

25.                       Prof. dr hab. Eugeniusz Koko, Instytut Historii UG

26.                       Dr hab. prof. UG Tomasz Besta, Instytut Psychologii UG

27.                       Dr Agata Bachórz, Instytut Socjologii UG

28.                       Dr hab. prof. UG Jakub Potulski, Instytut Politologii UG

29.                       Prof. dr hab. Jerzy Zajadło, Czł. Koresp. PAN i PAU, Wydział Prawa i Administracji UG

30.                       Prof. dr hab. Jacek Tebinka, Instytut Politologii UG

31.                       Dr Hubert Bilewicz, Instytut Historii Sztuki UG

32.                       Prof. dr hab. Mariola Bidzan, Instytut Psychologii UG

33.                       Dr hab. prof. UG Arkadiusz Janicki, Wydział Historyczny UG

34.                       Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, Czł. Koresp. PAU, Wydział Biologii UG

35.                       Dr hab. prof. UG Anna Mazurkiewicz, Instytut Historii UG

36.                       Dr Dariusz Konstantynów, Instytut Historii Sztuki UG

37.                       Dr hab. prof. UG Tomasz Torbus, Instytut Historii Sztuki UG

38.                       Prof. dr hab. Beata Możejko, Instytut Historii UG

39.                       Mgr Paulina Anikiej-Wiczenbach, Instytut Psychologii UG 

40.                       Mgr Artur Sawicki, Instytut Psychologii UG 

41.                       Dr hab. prof. UG Mirosław P. Kruk Instytut Historii Sztuki UG

42.                       Prof. dr hab. Aleksandra Ubertowska, Instytut Filologii Polskiej UG

43.                       Dr hab. prof. UG Iwona Sakowicz-Tebinka, Wydział Historyczny UG

44.                       Prof. dr hab. Ewa Graczyk, Instytut Filologii Polskiej UG

45.                       Dr hab. prof. UG Małgorzata Lipowska, Instytut Psychologii UG 

46.                       Dr hab. prof. UG Monika Bąk, Wydział Ekonomiczny UG

47.                       Prof. dr hab. Jacek Zaucha, Wydział Ekonomiczny UG

48.                       Dr hab. prof. UG Piotr Zientara, Wydział Ekonomiczny UG

49.                       Dr hab. prof. UG Krystyna Adamska, Instytut Psychologii UG 

50.                       Dr hab. prof. UG Tomasz Brodzicki, Wydział Ekonomiczny UG

51.                       Mgr Julia Balcerowska, Instytut Psychologii UG 

52.                       Dr hab. prof. UG Wojciech Bizon, Wydział Ekonomiczny UG

53.                       Mgr Mateusz Lammek, Instytut Psychologii UG 

54.                       Mgr inż. Patrycja Naumczyk, Instytut Psychologii UG 

55.                       Dr hab. prof. UG Michał Suchanek, Wydział Ekonomiczny UG

56.                       Dr Marta Turska, Instytut Filologii Germańskiej UG

57.                       Dr hab. prof. UG Dorota Rancew-Sikora, Instytut Socjologii UG

58.                       Dr hab. Prof. UG Jan A. Wendt, Instytut Geografii UG

59.                       Dr hab. prof. UG Paweł Jurek, Instytut Psychologii UG

60.                       Dr hab. prof. UG Marta Koval, Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG

61.                       Prof. dr hab. Zbigniew Opacki, Instytut Historii UG 

62.                       Anna Czekanowicz, absolwentka UG

63.                       Dr hab. prof. UG Michał Harciarek, Instytut Psychologii UG 

64.                       Dr hab. Michał Jaśkiewicz, Instytut Psychologii UG 

65.                       Dr Justyna Pomierska, Instytut Filologii Polskiej UG

66.                       Dr Dorota Godlewska-Werner, Instytut Psychologii UG 

67.                       Dr Agata Rudnik, Instytut Psychologii UG 

68.                       Mgr Magdalena Nowacka, Instytut Psychologii UG 

69.                       Prof. dr hab. Ewa Łojkowska, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed 

70.                       Dr Aleksandra Mańkowska, Instytut Psychologii UG  

71.                       Dr Magdalena Żadkowska, Instytut Socjologii UG 

72.                       Kornelia Kester, studentka psychologii UG 

73.                       Dr Anna Żeglińska, Wydział Historyczny UG

74.                       Dr hab. prof. UG Kazimierz Puchowski, Instytut Pedagogiki UG

75.                       Dr Natalia Treder-Rochna, Instytut Psychologii UG 

76.                       Dr hab. Dariusz Szczukowski, Instytut Filologii Polskiej UG

77.                       Dr Edyta Orłowska, Instytut Psychologii UG

78.                       Prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka, Wydział Ekonomiczny UG

79.                       Dr Magdalena Chrzan-Dętkoś, Instytut Psychologii UG

80.                       Dr hab. prof. UG Katarzyna Mirgos, Instytut Archeologii i Etnologii UG

81.                       Mgr Paulina Golińska, Instytut Psychologii UG

82.                       Dr hab. prof. UG Arnold Kłonczyński, Instytut Historii UG

83.                       Dr Wojciech Szczurek, absolwent UG, Prezydent Gdyni

84.                       Dr hab. prof. UG Joanna Pyzel, Instytut Archeologii i Etnologii UG

85.                       Dr Piotr Derengowski, Instytut Historii UG

86.                       Dr hab prof. UG Stanisław Umiński, Wydział Ekonomiczny UG

87.                       Dr Jarosław Jendza, Instytut Pedagogiki UG

88.                       Dr hab. prof. UG Marcin Wąs, Instytut Archeologii i Etnologii UG

89.                       Dr hab. prof. UG Katarzyna Skrzypińska, Instytut Psychologii UG  

90.                       Dr Krzysztof Stachura, Instytut Socjologii UG

91.                       Dr hab. prof. UG Henryk Olszewski, Instytut Psychologii UG 

92.                       Dr hab. prof. UG Ewa Czaplewska, Instytut Logopedii UG

93.                       Dr hab. Dariusz Filar, em. prof. UG, Wydział Ekonomiczny

94.                       Dr Joanna Litwin, Wydział Zarządzania UG

95.                       Mgr Anna Blumsztajn, doktorantka w Instytucie Pedagogiki UG

96.                       Dr Aleksandra Girsztowt, Wydział Historyczny UG

97.                       Dr hab. prof. UG Małgorzata Cackowska, Instytut Pedagogiki UG


Cezary Obracht-Prondzyński    Skontaktuj się z autorem petycji