Oświadczenie Studenckiego Komitetu Antyfaszystowskiego UW ze wsparciem społeczności akademickiej w sprawie przemocy policyjnej oraz nacjonalistycznej agresji

28377899_2048394608777995_2811352606069558536_n.jpg[PL]

1. marca zatrzymany został doktor z wydziału Fizyki UW — Rafał Suszek, został on skuty kajdankami oraz przewieziony na komisariat, z którego wypuszczony został po godzinie czwartej rano. Funkcjonariusze podczas trwania czynności kilkukrotnie uderzyli Suszka pięścią w głowę, grozili bronią, tj. paralizatorem.  Prócz tego, co najmniej 7 studentów zostało przez policję pobitych. Jeden z nich, student fizyki, został wypuszczony z komendy nad ranem, a drugi, również student fizyki, został wyciągnięty z demonstracji, po czym został przez policję obezwładniony za pomocą policyjnej pałki. Studenci i studentki filozofii, socjologii, politologii oraz prawa zostali nielegalnie,, pozbawieni prawa do swobodnego poruszania się poprzez „prewencyjne przetrzymywanie w kotłach” (takim sformułowaniem wyraził się sąd oraz Amnesty International w swoim raporcie tego typu policyjnych praktyk). Ponadto, policja używała nieuzasadnionej i nielegalnej formy przemocy, wszak kopanie po nogach, wykręcanie palców, ściskanie żuchwy oraz ciosy w miejsca intymne nie są przewidziane w Ustawie o policji. Policja nie ma prawa używać tego typu środków przymusu bezpośredniego, jeśli za nie te czyny mają uchodzić, wszak przecież można mówić też o zwykłej przemocy.

 

W Uchwale Senatu UW nr 271 z dnia 21. lutego 2018 roku czytamy: „Mija 50 lat od wydarzeń Marca '68, gdy w warunkach PRL-owskiej dyktatury studenci i pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego, a później innych uczelni upomnieli się o wolność słowa, akademicką autonomię i swobodę zgromadzeń. Wszystkich, którzy – narażając się na represje – włączyli się wtedy w obronę obywatelskich praw i akademickiej niezależności, Senat Uniwersytetu Warszawskiego zapewnia o swojej pamięci i wyraża najwyższe uznanie dla ich postawy”.

 

Powołując się na Uchwałę Senatu UW o Marcu '68, wzywamy władze UW oraz całą społeczność akademicką do zajęcia stanowiska dziś w Marcu '18 w sprawie wzrostu nacjonalistycznej przemocy, agresji, zakłamywania historii, szkód wyrządzanych naukowym dyskursom i gloryfikowania zbrodniarzy (również tych o charakterze instytucjonalnym), oraz wzywamy władze UW i całą społeczność akademicką do potępienia działań policji, mających na celu zastraszenie studentów i studentek, uczestniczących w demonstracji oraz nadużywanie przez służby przemocy. 

 
[ENG]

Fifty years after Polish March 1968, major student and intellectual protests against the government and its anti-Semitic campaign, Poland has once again found itself in a situation where it is not only accepting the rise of anti-Semitic sentiments and destroying its relationship with Israel, but also uses police violence to pacify the protests.

On the 1st of March Poland celebrates the Day of “Żołnierze Wyklęci” (so-called “cursed soldiers”, various anti-communist military movements that shortly after WWII opposed the Stalinist government; some of them perpetrated homicides killing Jews and massacring whole villages on the Eastern border of Poland). Each year far-right groups organise events to commemorate them, their attitude towards “cursed soldiers” bears no sign of critical thinking as they praise both the heroes and the war criminals. This year they took it even further marching on the streets of major Polish cities with torches and banners praising Janusz Waluś, a convicted murderer and far-right extremist, who in 1993 killed the General Secretary of the South African Communist Party.

It should come as no surprise that some decided to oppose the uncritical approach towards history and the far-right organisations that under the hood of “patriotism” praise war criminals and preach hatred.

On the 1st of March 2018 in Warsaw Studencki Komitet Antyfaszystowski (Student Anti-fascist Committee) and Warszawski Strajk Kobiet (Varsovian Women Strike) organised a march commemorating the victims of the “cursed soldiers”. This event led later to a blockade of the far-right march celebrating the Day of Żołnierze Wyklęci; its participants were marching with emblems which are associated with neo-nazi movements: celtic crosses and falanga, there were banners with captions: “Too many Jews (including Jews who emigrated in 1968) killed cursed soldiers”.

Just like 50 years ago, the protest of students and academics was violently pacified by the police. One of their victims was Rafał Suszek, a doctor of the Faculty of Physics of the University of Warsaw. He was handcuffed, taken to a police station and released at 4 a.m. Policemen repeatedly beat Suszek’s head and threatened him with a weapon. Apart from him, the police used violence against at least seven students. Among them two students of physics; one was released from the police station shortly before the dawn, the second – dragged from the demonstration and incapacitated by the police with the use of a baton. Students of: philosophy, sociology, political science and law were unlawfully, meaning without basis and following custodial sentences regarding detaining someone in a police car, divested of their right to free movement. Moreover, the police used unfounded and illegal forms of violence, since kicking, gnarling fingers, clenching of the jaw and blows to the private parts were not provided for in the Police Law. The police has no right to apply this type of measures of direct coercion, if those acts were to be considered as such, for we can also view them as regular violence.

Under resolution of the Senate of the University of Warsaw from 21st of February concerning March 68’, we exhort the University of Warsaw authorities and the whole academic community to today in March 18’ take a stance on the rise of nationalist violence, aggression, falsification of history, harm done to scientific discourse and glorification of war criminals. Moreover, we exhort them to condemn the acts of police aimed to intimidate students participating in demonstrations and the excessive use of violence by these forces.

 

Studenci i studentki ze wsparciem/students supported by:

dr Katarzyna Bielińska-Kowalewska,

dr Katarzyna Bojarska, Instytut Badań Literackich PAN,

prof. dr hab. Anna Engelking, Instytutu Slawistyki PAN,

prof. dr hab. Barbara Engelking, IFiS PAN,

prof. dr hab. Ewa Guderian-Czaplińska, Uniwersytet Adama Mickiewicza,

prof. dr hab. Joanna Jurewicz, UW,

prof. dr hab. Leszek Koczanowicz, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny. Filia we Wrocławiu, II Wydział Psychologii,

dr Justyna Kowalska-Leder, UW,

dr hab. Grażyna Kubica-Heller, Uniwersytet Jagieloński,

prof. dr hab. Hanna Gosk, UW,

prof. dr hab. Irena Grudzińska-Gross, Instytut Slawistyki PAN,

dr hab. Piotr Laskowski, UW,

prof. dr hab. Andrzej Leder, IFiS PAN,

dr hab. Adam Lipszyc, IFiS PAN,

dr Ewa Majewska, UW,

prof. dr hab. Krzysztof Podemski, UAM,

prof. dr hab. Ryszard Nycz, UJ/IBL PAN,

mgr Michał Siermiński - doktorant filozofii, IF UW,

dr Ruta Śpiewak, IRWiR PAN,

dr Kazimierz Wóycicki, UW,

prof. dr hab. Marek Zaleski, IBL PAN,

prof. dr hab. Dorota Zygmuntowicz, IFiS PAN,

prof. dr hab. Grzegorz Niziołek, UJ,

prof. dr hab. Szymon Wróbel, UW,

dr Marek Pokropski, UW,

prof. dr hab. Przemysław Czapliński, UAM,

prof. dr hab. Krystyna Duniec, Instytut Sztuki PAN,

prof. dr hab. Jacek Leociak, IBL PAN,

prof. dr hab. Marcin Miłkowski, UW,

dr Monika Murawska, ASP,

dr Magda Szcześniak, UW,

mgr Łukasz Moll - doktorant filozofii, Uniwersytet Śląski, redaktor czasopisma naukowego "Praktyka Teoretyczna”,

dr hab. Michał Kozłowski, UW.

dr Piotr Filipkowski, IFiS PAN,

Paul Zawadzki, Univ. Paris 1, Panthéon- Sorbonne/GSRL-EPHE,

Tadeusz Sobolewski, 

prof. dr hab. Anna Sobolewska, UW,

dr Mikołaj Ratajczak, IFiS PAN, redaktor czasopisma naukowego "Praktyka Teoretyczna”,

prof. dr hab. Tomasz Swoboda, UG,

prof. Geneviève Zubrzycki, University of Michigan,

prof. dr hab. Stanisław Krajewski, UW,

dr hab. Michał Herer, UW,

prof. dr hab. Andrzej Waśkiewicz, dyrektor Instytutu Socjologii UW,

prof. dr hab. Iwona Lorenc, UW

prof. dr hab. Andrzej Gniazdowski, IFiS PAN,

dr hab. Lena Magnone, UW,

prof. dr hab. Wojciech Burszta, SWPS,

mgr Jan Borowicz - doktorant IKP UW,

dr Monika Humeniuk, Uniwersytet Wrocławski,

prof. dr hab. Marek Zaleski, IBL PAN,

prof. dr hab. Krzysztof Trybuś, UAM,

dr Piotr Graczyk, UJ,

prof. dr hab. Zbigniew Mikołejko, IFiS PAN,

prof. dr hab. Maria Flis, UJ,

prof. dr hab. Michał Buchowski, UAM,

dr Klementyna Suchanow,

prof. dr hab. Jacek Wachowski, UAM,

dr Radosław Rusnak, UW,

dr Ludwika Włodek, UW

prof. dr hab. Adam Grobler, dyrektor Instytutu Filozofii Uniwersytetu Opolskiego,

Associate Professor of History Marci Shore, Yale University,

dr Andrzej Karalus, Politechnika Gdańska,

prof. dr hab. Paweł Dybel, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,

prof. dr hab. Marcin Miłkowski, IFiS PAN,

prof. dr hab. Dariusz Doliński, SWPS,

dr Krzysztof Pijarski, Szkoła Filmowa w Łodzi,

prof. dr hab. Magdalena Pecul-Kudelska, UW,

prof. dr hab. Zbigniew Przychodniak, UAM,

prof. dr hab. Barbara Sienkiewicz, UAM,

prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir, Instytut Slawistyki PAN,

dr Łukasz Wróbel, UW,

prof. dr hab. Jacek Kochanowski, UW 

dr Agnieszka Mrozik, IBL PAN,

dr Mikołaj Pawlak, UW,

prof. dr hab. Krzysztof Jaskułowski, SWPS,

dr Paweł Dobrosielski, UW, 

prof. dr hab. Maria Gołębiewska, IFiS PAN,

prof. dr hab. Iwona Alechnowicz-Skrzypek, UO,

prof. Ewa Kobylinska-Dehe, International Psychoanalytic University Berlin,

dr hab. Tomasz Kitliński,

dr Barbara Markowska, Collegium Civitas,

prof. dr hab. Maria Halamska, IRWiR PAN,

prof. dr hab. Bogusław Zieliński, dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej UAM,

prof. dr hab. Zbigniew Kwieciński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika,

prof. dr hab. Alicja Pihan-Kijasowa, UAM,

prof. Andrea Folkierska, Polskie Towarzystwo Filozoficzne,

prof. dr hab. Henryk Jankowski, UAM,

prof. dr hab. Tadeusz Gadacz, AGH,

prof. dr hab. Józef Niźnik, IFiS PAN,

dr hab. Paulina Kramarz, UJ,

dr Iwona Morozow, SWPS,

prof. dr hab. Michał Głowiński, IBL PAN,

dr hab. Patrycja Matusz-Protasiewicz, Uniwersytet Wrocławski,

Tomasz Szczepanek, PTF,

mgr Katarzyna Anna Klimowicz - doktorantka IF UW,

dr Justyna Struzik, UJ,

dr Magdalena Szczypiorska , IBL PAN,

prof. dr hab. Krystyna Krauze-Błachowicz, UW,

Mikołaj Kozak, PTF,

dr hab. Paulina Sosnowska, UW,

prof. dr hab. Małgorzata Kowalska, Uniwersytet w Białymstoku,

dr Magdalena Szalewicz, UWr,

dr Wojciech Przybylski, UJ,

prof. dr hab. Jacek Migasiński, UW,

dr Mikołaj Lewicki, UW,

dr Dorota Krawczyńska, IBL PAN,

prof. dr hab. Hanna Palska, IFiS PAN,

dr hab. Janusz Sidorek, SGH

prof. dr hab. Jacek Bomba, UJ CM,

dr hab. Magdalena Dudkiewicz, UW,

prof. dr hab. Anna Lemańska, UKSW,

dr Krzysztof Łapiński, UW,

prof. dr hab. Jerzy Fiećko, UAM,

dr Marcin Starnawski, 

dr hab. Barbara Pogonowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

dr hab. Beata Kowalska, UJ,

prof. dr hab. Justyna Zając, UW

prof. dr hab. Jerzy Jarzębski, UJ,

prof. dr hab. Tadeusz Kowalski, UEP,

dr Piotr Stankiewicz, UW,

dr Marta Bierca, PTF,

prof. dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybowa, IS PAN

dr Maciej Junkiert, UAM,

prof. dr hab. Ryszard Grzesik, IS PAN, 

prof. dr hab. Lilla Hryniewiecka, UAM, 

prof. dr hab. Grażyna Ewa Karpińska, UŁ, 

Dr Habil Tomasz Kamusella, 

FRHistS, School of History University of St. Andrews,

dr Jakub Tercz, UW,

dr Barbara Pawłowska-Zydor, UAM,

dr hab. Jagna Brudzińska, IFiS PAN, PTF

dr Magdalena Gawin, UW,

mgr Tomek Płomiński - doktorant IF UW,

prof. dr hab. Witold Molik, UAM,

dr hab. Katarzyna Grabowska, UW,

prof. dr hab. Maria Libiszowska-Żółtkowska, UW,

dr Michał Jaśkiewicz, UG

 


Studencki Komitet Antyfaszystowski    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Studencki Komitet Antyfaszystowski do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )