Park Jalu Kurka dla mieszkańców!

IMG_20210207_194926_506.jpg

Kraków, styczeń 2021 r.

Prowincja Polska Towarzystwa Boskiego Zbawiciela

Prezydent prof. Jacek Majchrowski

 

My, niżej podpisani, obywatelki i obywatele miasta Krakowa, apelujemy o otwarcie parku Jalu Kurka dla mieszkańców. Szczególnie teraz, w obliczu ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa, dostęp do zieleni, drzew, świeżego powietrza i natury będzie niezwykle istotny dla wszystkich krakowianek i krakowian, niejednokrotnie powracających do zdrowia po przebytej chorobie i okresie zamknięcia we własnych mieszkaniach i domach.

Wzywamy władze zakonu Towarzystwa Boskiego Zbawiciela, ale też władze miasta Krakowa do natychmiastowego podjęcia rozmów, których celem będzie udostępnienie parku do użytku mieszkańców. Liczymy na postawę opierającą się na dbałości o dobro, jakim jest ludzkie zdrowie i życie, bez względu na to, jakie są osobiste przekonania każdej ze stron tej patowej sytuacji. Z niepokojem obserwujemy trwające już długie lata nieporozumienia na tym tle między zakonem Salwatorian a władzami samorządowymi, ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich doniesień lokalnych mediów świadczących o braku umiejętności wypracowania kompromisu. Wierzymy, że zwycięży rozsądek i troska o dobro krakowianek i krakowian. A park, który kiedyś służył już mieszkańcom naszego miasta, będzie mógł ponownie zostać otwarty dla ludzi.

 

Z poważaniem,

Mieszkańcy Krakowa

 

Gazeta Krakowska: W parku Jalu Kurka będzie parking. Pałac Montelupich zmieni się w mieszkaniówkę. Nie będzie porozumienia z miastem

Krótka historia parku: Wikipedia

Zrzut_ekranu_2021-01-19_1804051.png

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Łukasz Maślona do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...