Zablokujmy podręcznik do HiT Roszkowskiego!

PETYCJA

do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wycofania z wykazu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego do kształcenia ogólnego pozycji: Historia i teraźniejszość 1. Podręcznik dla liceów i techników. 1945-1979 autorstwa Wojciecha Roszkowskiego wydanej przez wydawnictwo Biały Kruk  

 

Warszawa, 12 sierpnia 2022 roku   

 

Panie Ministrze,

Działając w interesie publicznym Obywateli Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz  Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195 tj. Dz.U. 2018 poz. 870), składamy niniejszą petycję z żądaniem wycofania z wykazu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego do kształcenia ogólnego pozycji: Historia i teraźniejszość 1. Podręcznik dla liceów i techników. 1945-1979 autorstwa Wojciecha Roszkowskiego wydanej przez wydawnictwo Biały Kruk.

Podręcznik ten skonstruowany jest na bazie subiektywnych opinii autora i przedstawia zniekształcony, nieprawdziwy a w wielu przypadkach krzywdzący obraz historii, teraźniejszości oraz społeczeństwa, które na ich tle funkcjonowało i funkcjonuje.

Podręcznik nawołuje również do nienawiści przedstawiając osoby o innych poglądach w negatywnym świetle. 

W sposób szczególnie okrutny uderza w dzieci poczęte w wyniku leczenia niepłodności, nazywając metodę in vitro produkcją i hodowlą ludzi oraz stawiając pytanie “kto będzie kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci?”:

 

"Wraz z postępem medycznym i ofensywą ideologii gender wiek XXI przyniósł dalszy rozkład instytucji rodziny. Lansowany obecnie inkluzywny model rodziny zakłada tworzenie dowolnych grup ludzi czasem o tej samej płci, którzy będą przywodzić dzieci na świat w oderwaniu od naturalnego związku mężczyzny i kobiety, najchętniej w laboratorium. Coraz bardziej wyrafinowane metody odrywania seksu od miłości i płodności prowadzą do traktowania sfery seksu jako rozrywki, a sfery płodności jako produkcji ludzi, można powiedzieć hodowli. Skłania to do postawienia zasadniczego pytania: kto będzie kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci? Państwo, które bierze pod swoje skrzydła tego rodzaju "produkcję"?" 

 

Mając na uwadze skalę niepłodności w Polsce oraz ilość przeprowadzanych w każdym roku zabiegów zapłodnienia pozaustrojowego można przypuszczać, że w każdej szkole, a w niektórych ze szkół w każdej klasie znajdują się dzieci, które zostały poczęte dzięki  in vitro. Jak poczują się te właśnie dzieci wobec tezy, że nie przyszły na świat z miłości a w wyniku produkcji? 

Podręcznik uderza również w dzieci, które wychowują się bez rodziców biologicznych. Autor stawia tezę, że brak miłości rodzicielskiej “jest przyczyną wszystkich prawie wynaturzeń natury ludzkiej”:

 

“Miłość rodzicielska była i pozostanie podstawą tożsamości każdego człowieka, a jej brak jest przyczyną wszystkich prawie wynaturzeń natury ludzkiej."

 

Zdecydowanie sprzeciwiamy się narażaniu dzieci wychowywanych bez rodziców, w pieczy zastępczej czy placówkach opiekuńczo - wychowawczych na zderzenie z tak absurdalną, stygmatuzującą i krzywdzącą tezą. Mając na uwadze powyższe, żądamy wycofania z wykazu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego do kształcenia ogólnego pozycji: Historia i teraźniejszość 1. Podręcznik dla liceów i techników. 1945-1979 autorstwa Wojciecha Roszkowskiego wydanej przez wydawnictwo Biały Kruk.

 

 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji Nasz Bocian

MRM Fundacja

Stowarzyszenie In Vitro Bez Granic

Fundacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny FEDERA

Stowarzyszenie Kobieta na PLUS!

Stowarzyszenie Koniński Kongres Kobiet

TAK Trójmiejska Akcja Kobieca

Stowarzyszenie Klucz

Stowarzyszenie Era Kobiet

prof. dr hab. n. med. Rafał Kurzawa

 

*15.08.2022 - dopisaliśmy kolejne organizacje podpisujące sie pod petycją

 16.08.2022 - dopisaliśmy kolejne organizacje/osoby publiczne podpisujące sie pod petycją


Stowarzyszenie Nasz Bocian    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Stowarzyszenie Nasz Bocian będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...