List Otwarty do Wójta Gminy Siedlce Henryka Brodowskiego

Petycja do Wójta Gminy Siedlce Henryka Brodowskiego przeciwko odwołaniu Krzysztofa Chromińskiego

z funkcji dyrektora GOK w Chodowie

Szanowny Panie Wójcie!

Piszę w imieniu mieszkańców Gminy Siedlce. Jesteśmy zaniepokojeni wieściami na temat możliwego odwołania Krzysztofa Chromińskiego ze stanowiska dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Chodowie. Mamy pewność, że byłaby to wielka strata dla mieszkańców regionu. Uważamy, iż pan Krzysztof jest doskonałym organizatorem i kierownikiem placówki. Przez ostatnie lata gmina odżyła kulturalnie, dziwią nas zatem zarzuty jakie kierowane są pod adresem pana Chromińskiego.  Są dla nas niejasne, a ich intencja budzi dużą wątpliwość. Z doniesień medialnych wiemy, że sam dyrektor gotów jest złożyć wszelkie wyjaśnienia i rozwiać wszelkie wątpliwości. Jednak nawet jeśli uzna Pan, że jakieś uchybienia formalne, które zawsze można poprawić, są dla Pana ważniejsze, niż merytoryczne kompetencje i realne dokonania, to my, mieszkańcy na pewno się z tym nie zgodzimy.

Rzadko spotykane jest, żeby gminny ośrodek kultury organizował wydarzenia rangi krajowej. Przypominamy, iż na terenie naszej gminy wystąpili artyści wielkiego formatu, m.in. tacy jak: śpiewaczka Natalia Niemen, muzyk jazzowy Jan Ptaszyn Wróblewski, filharmonicy, a także znane gwiazdy polskiej estrady i popularni aktorzy. Odbyły się również wystawy najpopularniejszych polskich rysowników satyrycznych: Andrzeja Mleczki i Marka Raczkowskiego. Nawet jeśli takie nazwiska Panu nic nie mówią, to dla nas mieszkańców, ich obecność w naszych małych miejscowościach jest prawdziwym fenomenem. Młodsza publiczność miała szansę obejrzeć ulubione zespoły, można tu wymienić, np.: Micromusic, Domowe Melodie czy Donatan&Cleo. Przed objęciem przez Krzysztofa Chromińskiego funkcji dyrektora GOKu, imprezy takiego poziomu odbywały się poza zasięgiem gminy, a nawet całego powiatu.

Wydarzenia organizowane ostatnimi laty przez GOK to nie tylko wielcy artyści, ale również pomysłowe eventy, które gromadziły dużą publiczność, rozsławiając przy okazji naszą gminę. Przytoczyć tu można choćby wystawę największej makiety kolejowej w Polsce, którą odwiedziło około 3000 osób, czy wystawę kotów rasowych, kiedy sala nie mogła pomieścić wszystkich chętnych. Warto też zaznaczyć, że podczas kadencji Krzysztofa Chromińskiego odbywają się profesjonalne warsztaty muzyczne, plastyczne i taneczne ze znanymi autorytetami. Mieszkańcy mogą nie tylko rozwijać swoje pasje, ale i również zaprezentować swoją twórczość (niekiedy po raz pierwszy) podczas przeglądów muzycznych i wernisaży (np.: „Gminne Talenty”).

Osobiście dodam, że jestem mieszkańcem Chodowa a jednocześnie absolwentem Łódzkiej Szkoły Filmowej. Mimo aktywnej działalności artystycznej rozwijanej od wczesnych lat dopiero od czasu pełnienia przez Krzysztofa Chromińskiego funkcji dyrektora GOKu, odczułem obecność tej placówki w mojej wsi i gminie. Miałem również przyjemność zaprezentować swoje pracę w rodzinnej miejscowości, a także podzielić się swoimi doświadczeniami z młodzieżą podczas warsztatów fotografii i animacji.

Po licznych rozmowach, odbytymi w środowiskach twórczych, artystycznych,
a przede wszystkim z lokalnymi mieszkańcami, wiem że każdy bardzo ceni działalność Krzysztofa Chromińskiego i jest zbulwersowany ostatnimi doniesieniami
o możliwości jego odwołania. Wiemy też, że zasięga Pan opinii ze źródeł, które mogą być zupełnie niemiarodajne, czy wręcz szkodliwe.

Mamy nadzieję, że wymienione argumenty oraz zebrane podpisy będą potraktowane poważnie i podejmie Pan rozsądną decyzję.

 

Z wyrazami szacunku

Andrzej Jobczyk oraz mieszkańcy gminy, regionu i przedstawiciele środowisk twórczych