Petycja do Allegro w sprawie pracy zdalnej na zmianie popołudniowej w CX

INPROGRESS-PETYCJA21.jpg

Poznań, 20 września 2023 

Adresat:

Allegro sp. z o.o.

ul. Wierzbięcice 1B

61-569 Poznań

PETYCJA

w sprawie przywrócenia pracy zdalnej na zmianie popołudniowej w dziale CX

     My, pracownicy działu CX, wnosimy o przywrócenie pracy zdalnej na zmianach popołudniowych. Wniosek argumentujemy bezpieczeństwem i dobrostanem pracowników.

     Powrót z biura po godzinie 22:00 jest dla pracowników uciążliwy i niebezpieczny, dodatkowo utrudniony przez ograniczony transport. Dla osób mieszkających poza miastem powrót do domu jest często niemożliwy z powodu braku dostępnych połączeń nocnych. Wiemy, że wielu naszych kolegów i koleżanek czuje się niepewnie i niebezpiecznie wracając do domu po godzinie 22, zwłaszcza w okresie zimowym.

     Dla wielu pracowników popołudniowe zmiany są szczególnie trudne do pogodzenia z życiem rodzinnym i społecznym. Praca zdalna mogłaby pomóc w lepszym zarządzaniu czasem i poprawić równowagę między pracą a życiem prywatnym.

     Jednocześnie rozumiemy potrzebę korzystania z przestrzeni biurowej i korzyści interpersonalnych które ze sobą niesie. Nie zgłaszamy sprzeciwu wobec wymogu pracy z biura na zmianach porannych od poniedziałku do piątku, ale czujemy, że bezpieczeństwo i dobrostan pracowników nie były wzięte pod uwagę, gdy podejmowano decyzję o objęciu wymogiem pracy z biura zmiany wieczornej. 

     Postulujemy przywrócenie możliwości pracy zdalnej dla pracowników na popołudniowej zmianie.

Pracownicy grupy Allegro wspierający inicjatywę działu CX

Związek Zawodowy Pracowników Allegro / Komisja OZZ Inicjatywa Pracownicza

👉 https://www.facebook.com/zzallegro

PETYCJA3-2-4.jpg

📋 Wersja do druku z tabelą podpisów


Związek Zawodowy Pracowników Allegro    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Związek Zawodowy Pracowników Allegro do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...