Petycja do Ministra Kultury ws. odwołania prof. Rafała Wnuka z funkcji p.o. dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Szanowna Pani Minister Hanna Wróblewska,

W imieniu Fundacji Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu, zwracam się z prośbą o natychmiastowe odwołanie prof. dr hab. Rafała Wnuka z funkcji pełniącego obowiązki dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Nasza petycja wynika z głębokiego zaniepokojenia i oburzenia decyzjami nowego dyrektora, które prowadzą do usunięcia z ekspozycji w muzeum postaci takich jak św. Maksymilian Maria Kolbe, bł. rodzina Ulmów oraz rtm. Witold Pilecki – polskich bohaterów, którzy są nieodzowną częścią naszej narodowej historii i tożsamości.

wnuk.jpg

Naszym zdaniem decyzje podjęte przez prof. dr hab. Rafała Wnuka są nie tylko niezrozumiałe dla polskiego społeczeństwa, ale także wysoce szkodliwe dla zachowania prawdziwego obrazu historii Polski w czasie II wojny światowej. Swój sprzeciw tym działaniom wyraził nawet Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Usunięcie tych postaci z ekspozycji to zamach na pamięć o polskich bohaterach, którzy poświęcili swoje życie dla Ojczyzny. Co więcej, jest to działanie wysoce polityczne, mające na celu zniekształcenie historii i zmniejszenie znaczenia polskiego wkładu w walkę z nazizmem i komunizmem.

W wywiadzie udzielonym dla mediów, prof. Wnuk porównał te postacie do Myszki Miki, co jest absolutnie nie do zaakceptowania i stanowi wyraz głębokiego braku szacunku dla pamięci narodowej oraz dla wszystkich Polaków, którzy uważają te postacie za symbole męstwa, poświęcenia i patriotyzmu. Takie wypowiedzi są nie tylko obraźliwe, ale także dowodzą, że obecny dyrektor nie jest odpowiednią osobą do zarządzania instytucją o tak wielkim znaczeniu dla polskiej historii.

Usunięcie z ekspozycji św. Maksymiliana Kolbe, rodziny Ulmów oraz rtm. Witolda Pileckiego to decyzja, która podważa zaufanie do kierownictwa Muzeum II Wojny Światowej i budzi poważne wątpliwości co do jego intencji. Tego typu działania są nie do zaakceptowania i wymagają zdecydowanej reakcji.

W związku z powyższym, wzywamy Panią Minister do podjęcia natychmiastowych kroków w celu odwołania prof. dr hab. Rafała Wnuka z funkcji p.o. dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i powołania na to stanowisko osoby, która z szacunkiem i odpowiedzialnością podejdzie do kwestii prezentowania polskiej historii.

Liczymy na wsparcie Pani Minister i szybką reakcję w tej sprawie, która ma fundamentalne znaczenie dla zachowania prawdy historycznej i godności narodowej.

Z wyrazami szacunku,


Dariusz Matecki prezes Fundacji Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Dariusz Matecki prezes Fundacji Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...