Petycja do Pani Prezydent Zdanowskiej przeciwko eksmisji Fundacji „Dziewczynka z zapałkami” wyznaczonej na 21 sierpnia 2019 roku i o umożliwienie Fundacji przejęcia na własność lokali

Lista Poparcia Mieszkańców Łodzi i innych Miast dla pozytywnego rozpatrzenia prośby/listu otwartego Fundacji "Dziewczynka z zapałkami" kierowanej do Pani Prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej oraz Rady Miasta w Łodzi. Pismo z prośbą z dnia 25 lipca 2019 roku przeciwko eksmisji Fundacji "Dziewczynka z zapałkami" wyznaczonej na 21 sierpnia 2019 roku i o umożliwienie Fundacji przejęcia na własność lokali na Gdańskiej 29 w Łodzi, z których ma zostać teraz eksmitowana. Czy to w formie zakupu za symboliczną kwotę, czy w formie użyczenia, gdyż Urząd miasta posiada takie możliwości prawne. List do Pani Prezydent dostępny na stronie Fundacji Dziewczynka z zapałkami www.dzz.org.pl oraz na Proteście Baśniowych Misiów.

The list of advocacy of citizens of Łódź (and other cities) for a positive concideration of instance/letter adressed to the President of Łódź, Hanna Zdanowska and the City Council of Łódź. The missive of the 25th of July 2019, against eviction of the "Dziewczynka z zapałkami" (The Little Match) scheluded for 21st of August 2019 and for enabeling a takeover of the venue on Gdanska 29 street in Łódź for fund's own by purchasing for a nominal amount or as an endowment (the City Council has legal abilities to do so). The open letter to the President is available on the website of "Dziewczynka z Zapałkami" fund www.ddz.org.pl, as well as on the Fabulous Teddy Bears protest.

 


Fundacja Dziewczynka z zapałkami, Piotr Myśliwiec    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Fundacja Dziewczynka z zapałkami, Piotr Myśliwiec do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...