Petycja do Pani Prezydent Zdanowskiej przeciwko eksmisji Fundacji „Dziewczynka z zapałkami” wyznaczonej na 21 sierpnia 2019 roku i o umożliwienie Fundacji przejęcia na własność lokali

Lista Poparcia Mieszkańców Łodzi i innych Miast dla pozytywnego rozpatrzenia prośby/listu otwartego Fundacji "Dziewczynka z zapałkami" kierowanej do Pani Prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej oraz Rady Miasta w Łodzi. Pismo z prośbą z dnia 25 lipca 2019 roku przeciwko eksmisji Fundacji "Dziewczynka z zapałkami" wyznaczonej na 21 sierpnia 2019 roku i o umożliwienie Fundacji przejęcia na własność lokali na Gdańskiej 29 w Łodzi, z których ma zostać teraz eksmitowana. Czy to w formie zakupu za symboliczną kwotę, czy w formie użyczenia, gdyż Urząd miasta posiada takie możliwości prawne. List do Pani Prezydent dostępny na stronie Fundacji Dziewczynka z zapałkami www.dzz.org.pl oraz na Proteście Baśniowych Misiów.

The list of advocacy of citizens of Łódź (and other cities) for a positive concideration of instance/letter adressed to the President of Łódź, Hanna Zdanowska and the City Council of Łódź. The missive of the 25th of July 2019, against eviction of the "Dziewczynka z zapałkami" (The Little Match) scheluded for 21st of August 2019 and for enabeling a takeover of the venue on Gdanska 29 street in Łódź for fund's own by purchasing for a nominal amount or as an endowment (the City Council has legal abilities to do so). The open letter to the President is available on the website of "Dziewczynka z Zapałkami" fund www.ddz.org.pl, as well as on the Fabulous Teddy Bears protest.

 


Fundacja Dziewczynka z zapałkami, Piotr Myśliwiec    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Fundacja Dziewczynka z zapałkami, Piotr Myśliwiec do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...