Petycja do Prezydenta Miasta Białegostoku i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprzeciwiająca się zamknięciu Policealnego Studium Wokalno-Aktorskiego w Białymstoku

#muremzaPSWA - nie dla planów likwidacji Studium Wokalno-Aktorskiego w Białymstoku!
 
Prezydent Miasta Białegostoku poinformował niedawno o planach zamknięcia, z powodów finansowych, Studium Wokalno-Aktorskiego w Białymstoku.
 
Policealne Studium Wokalno – Aktorskie kształci przyszłych aktorów scen muzycznych w specjalności wokalno-aktorskiej. W trakcie trzech lat nauki słuchacze poznają tajniki sztuki musicalowej, estradowej i operowej. Wykładowcami są cenieni wokaliści, aktorzy, tancerze, choreografowie, teoretycy i reżyserzy. Studium współpracuje z artystami z Białegostoku i Polski. Słuchacze Studium odnoszą sukcesy na scenach teatrów muzycznych w Polsce. Biorą udział w wielu konkursach i festiwalach oraz mają na swoim koncie występy i warsztaty ze znanymi artystami, między innymi z Mietkiem Szcześniakiem, Zbigniewem Wodeckim, Grażyną Łobaszewską, Olgą Bończyk, Urszulą Dudziak, Wojciechem Kościelniakiem, Marią Sadowską, Anną Serafińską. Szkoła daje dodatkową możliwość rozwoju artystycznego w trakcie nauki poprzez praktyki estradowe na wielu scenach muzycznych i teatralnych m.in.: Opery i Filharmonii Podlaskiej, Teatru Dramatycznego, Białostockiego Teatru Lalek, Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury, Białostockiego Ośrodka Kultury. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Białystok, nadzór pedagogiczny sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 
Studium Wokalno-Aktorskie w Białymstoku to:
- dziesięć lat historii,
- prawie 40 słuchaczy,
- ponad 60 absolwentów,
- jedna z dwóch tego typu placówek w Polsce i jedyna taka szkoła w makroregionie,
- trzy lata bezpłatnej nauki aktorstwa, tańca, śpiewu charakteryzacji i wielu innych przydatnych artyście estradowemu umiejętności,
- wspaniała, wręcz rodzina, atmosfera nauki i wysoki poziom kształcenia,
- kilkaset zrealizowanych za nieprzyzwoicie skromne pieniądze wydarzeń artystycznych (z czego prawie 30 od początku bieżącego roku szkolnego),
- wierni widzowie przychodzący na wszystkie organizowane przez Studium wydarzenia,
- najwyższy poziom artystyczny i edukacyjny,
- utalentowana i posiadające najwyższe kwalifikacje edukacyjne i artystycznie kadra wkładająca serce i olbrzymią ilość energii w swoją pracę,
- studenci, pracownicy i absolwenci, na których można liczyć przy organizacji każdego charytatywnego projektu,
- rozpoznawana ogólnopolsko marka posiadająca olbrzymi potencjał promocyjny miasta i regionu,
- zakupiony przez lata z różnych źródeł finansowania sprzęt i wyposażenie,
- z trudem zdobyta i, mniej więcej, przystosowana do potrzeb szkoły artystycznej siedziba,
- lata walki o normalne funkcjonowanie i skromne pieniądze na poszczególne wydarzenia,
- konkretne plany kolejnych licznych spektakli i koncertów – patriotycznych, edukacyjnych, rozrywkowych, poetyckich, musicalowych, dziecięcych, tanecznych, plenerowych, kabaretowych, świątecznych, charytatywnych...
 
Zamknięcie Studium Wokalno-Aktorskiego w Białymstoku to:
- znaczne utrudnienie rozwoju artystycznego utalentowanej młodzieży z miasta i regionu,
- zmniejszenie liczby wydarzeń kulturalnych w mieście,
- utrata miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych artystów-pedagogów, których wąskie specjalizacje uniemożliwiają znalezienie innej „pracy w zawodzie” na regionalnym rynku pracy,
- „wyrzucenie w błoto” milionów złotych wydanych dotychczas na funkcjonowanie i wyposażenie szkoły,
- uderzenie w wizerunek Białegostoku, jako miasta nowoczesnego, otwartego i różnorodnego, inwestującego i promującego się przez kulturę oraz dbającego edukację swoich obywateli,
- smutny jubileusz dziesięciolecia.
 
W świetle powyższego, my niżej podpisani, żądamy od prowadzących tę szkołę władz Białegostoku oraz nadzorującego ją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, utrzymania istnienia Policealnego Studium Wokalno-Aktorskiego oraz zapewnienia tej instytucji warunków bytowych, na jakie szkoła tego typu i tej jakości zasługuje.

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam PSWA do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )