Petycja do Prezydenta Miasta Białegostoku i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprzeciwiająca się zamknięciu Policealnego Studium Wokalno-Aktorskiego w Białymstoku

#muremzaPSWA - nie dla planów likwidacji Studium Wokalno-Aktorskiego w Białymstoku!
 
Prezydent Miasta Białegostoku poinformował niedawno o planach zamknięcia, z powodów finansowych, Studium Wokalno-Aktorskiego w Białymstoku.
 
Policealne Studium Wokalno – Aktorskie kształci przyszłych aktorów scen muzycznych w specjalności wokalno-aktorskiej. W trakcie trzech lat nauki słuchacze poznają tajniki sztuki musicalowej, estradowej i operowej. Wykładowcami są cenieni wokaliści, aktorzy, tancerze, choreografowie, teoretycy i reżyserzy. Studium współpracuje z artystami z Białegostoku i Polski. Słuchacze Studium odnoszą sukcesy na scenach teatrów muzycznych w Polsce. Biorą udział w wielu konkursach i festiwalach oraz mają na swoim koncie występy i warsztaty ze znanymi artystami, między innymi z Mietkiem Szcześniakiem, Zbigniewem Wodeckim, Grażyną Łobaszewską, Olgą Bończyk, Urszulą Dudziak, Wojciechem Kościelniakiem, Marią Sadowską, Anną Serafińską. Szkoła daje dodatkową możliwość rozwoju artystycznego w trakcie nauki poprzez praktyki estradowe na wielu scenach muzycznych i teatralnych m.in.: Opery i Filharmonii Podlaskiej, Teatru Dramatycznego, Białostockiego Teatru Lalek, Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury, Białostockiego Ośrodka Kultury. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Białystok, nadzór pedagogiczny sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 
Studium Wokalno-Aktorskie w Białymstoku to:
- dziesięć lat historii,
- prawie 40 słuchaczy,
- ponad 60 absolwentów,
- jedna z dwóch tego typu placówek w Polsce i jedyna taka szkoła w makroregionie,
- trzy lata bezpłatnej nauki aktorstwa, tańca, śpiewu charakteryzacji i wielu innych przydatnych artyście estradowemu umiejętności,
- wspaniała, wręcz rodzina, atmosfera nauki i wysoki poziom kształcenia,
- kilkaset zrealizowanych za nieprzyzwoicie skromne pieniądze wydarzeń artystycznych (z czego prawie 30 od początku bieżącego roku szkolnego),
- wierni widzowie przychodzący na wszystkie organizowane przez Studium wydarzenia,
- najwyższy poziom artystyczny i edukacyjny,
- utalentowana i posiadające najwyższe kwalifikacje edukacyjne i artystycznie kadra wkładająca serce i olbrzymią ilość energii w swoją pracę,
- studenci, pracownicy i absolwenci, na których można liczyć przy organizacji każdego charytatywnego projektu,
- rozpoznawana ogólnopolsko marka posiadająca olbrzymi potencjał promocyjny miasta i regionu,
- zakupiony przez lata z różnych źródeł finansowania sprzęt i wyposażenie,
- z trudem zdobyta i, mniej więcej, przystosowana do potrzeb szkoły artystycznej siedziba,
- lata walki o normalne funkcjonowanie i skromne pieniądze na poszczególne wydarzenia,
- konkretne plany kolejnych licznych spektakli i koncertów – patriotycznych, edukacyjnych, rozrywkowych, poetyckich, musicalowych, dziecięcych, tanecznych, plenerowych, kabaretowych, świątecznych, charytatywnych...
 
Zamknięcie Studium Wokalno-Aktorskiego w Białymstoku to:
- znaczne utrudnienie rozwoju artystycznego utalentowanej młodzieży z miasta i regionu,
- zmniejszenie liczby wydarzeń kulturalnych w mieście,
- utrata miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych artystów-pedagogów, których wąskie specjalizacje uniemożliwiają znalezienie innej „pracy w zawodzie” na regionalnym rynku pracy,
- „wyrzucenie w błoto” milionów złotych wydanych dotychczas na funkcjonowanie i wyposażenie szkoły,
- uderzenie w wizerunek Białegostoku, jako miasta nowoczesnego, otwartego i różnorodnego, inwestującego i promującego się przez kulturę oraz dbającego edukację swoich obywateli,
- smutny jubileusz dziesięciolecia.
 
W świetle powyższego, my niżej podpisani, żądamy od prowadzących tę szkołę władz Białegostoku oraz nadzorującego ją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, utrzymania istnienia Policealnego Studium Wokalno-Aktorskiego oraz zapewnienia tej instytucji warunków bytowych, na jakie szkoła tego typu i tej jakości zasługuje.

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam PSWA do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook