Petycja do władz Warszawy o przywrócenie funkcji sportowo-rekreacyjnej na terenie RKS SARMATA!

Apel ten jest wyrazem naszego kategorycznego stanowiska w sprawie PRZYWRÓCENIA funkcji sportowo-rekreacyjnej na całym terenie RKS SARMATA, przy ul. Wolskiej/Ludwiki. Stadion przez dziesięciolecia służył sportowcom, mieszkańcom, młodzieży i dzieciom z okolicznych szkół. Był oazą zieleni, a zabytkowy drzewostan był siedliskiem wielu gatunków ptaków chronionych. Od czasu przejęcia w użytkowanie przez spółki deweloperskie: Polestrella, Sorolla, SGI SA, Dom Development, czyli od prawie 20 lat, teren jest CELOWO i z premedytacją niszczony i degradowany, użytkowany NIEZGODNIE z zapisami umowy. Z przyzwoleniem władz dzielnicy i miasta odebrano mieszkańcom możliwość korzystania z terenu sportowego, zburzono salę treningową i trybuny, zniszczono płytę stadionu, bieżnię i boisko treningowe, wyrżnięto kilkadziesiąt cennych drzew, z naruszeniem prawa zniszczono gniazda ptaków chronionych, przekonywano nas o niebezpiecznym skażeniu terenu. Żądamy od władz Warszawy podjęcia KONKRETNYCH i STANOWCZYCH działań w sprawie niezwłocznego przywrocenia pierwotnej funkcji sportowo-rekreacyjnej całemu terenowi RKS SARMATA. Żądamy zaprzestania podejmowania działań skierowanych przeciwko mieszkańcom Warszawy, pod dyktando i na korzyść obchodzących prawo deweloperów! To jest OSTATNI moment aby uratować ten cenny historycznie i przyrodniczo CAŁY teren RKS SARMATA, poprzez wpisanie do rejestru zabytków, rozwiązanie umowy użytkowania ze względu na uporczywe, wieloletnie niedotrzymywanie warunków umowy i o niezwłoczne przywrócenie właściwej funkcji sportowo-rekreacyjnej!!!


Beata, mieszkańcy Woli    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Beata, mieszkańcy Woli do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook