Petycja do władz Warszawy o przywrócenie funkcji sportowo-rekreacyjnej na terenie RKS SARMATA!

Apel ten jest wyrazem naszego kategorycznego stanowiska w sprawie PRZYWRÓCENIA funkcji sportowo-rekreacyjnej na całym terenie RKS SARMATA, przy ul. Wolskiej/Ludwiki. Stadion przez dziesięciolecia służył sportowcom, mieszkańcom, młodzieży i dzieciom z okolicznych szkół. Był oazą zieleni, a zabytkowy drzewostan był siedliskiem wielu gatunków ptaków chronionych. Od czasu przejęcia w użytkowanie przez spółki deweloperskie: Polestrella, Sorolla, SGI SA, Dom Development, czyli od prawie 20 lat, teren jest CELOWO i z premedytacją niszczony i degradowany, użytkowany NIEZGODNIE z zapisami umowy. Z przyzwoleniem władz dzielnicy i miasta odebrano mieszkańcom możliwość korzystania z terenu sportowego, zburzono salę treningową i trybuny, zniszczono płytę stadionu, bieżnię i boisko treningowe, wyrżnięto kilkadziesiąt cennych drzew, z naruszeniem prawa zniszczono gniazda ptaków chronionych, przekonywano nas o niebezpiecznym skażeniu terenu. Żądamy od władz Warszawy podjęcia KONKRETNYCH i STANOWCZYCH działań w sprawie niezwłocznego przywrocenia pierwotnej funkcji sportowo-rekreacyjnej całemu terenowi RKS SARMATA. Żądamy zaprzestania podejmowania działań skierowanych przeciwko mieszkańcom Warszawy, pod dyktando i na korzyść obchodzących prawo deweloperów! To jest OSTATNI moment aby uratować ten cenny historycznie i przyrodniczo CAŁY teren RKS SARMATA, poprzez wpisanie do rejestru zabytków, rozwiązanie umowy użytkowania ze względu na uporczywe, wieloletnie niedotrzymywanie warunków umowy i o niezwłoczne przywrócenie właściwej funkcji sportowo-rekreacyjnej!!!


Beata, mieszkańcy Woli    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Beata, mieszkańcy Woli do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...