Petycja do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w sprawie modyfikacji ograniczeń wahań kursów (widełek) w trakcie sesji.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Szanowny Pan Marek Dietl - Prezes Zarządu GPW SA

ul. Książęca 4
00-498 Warszawa

PETYCJA do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w sprawie modyfikacji ograniczeń wahań kursów (widełek).

Szanowny Panie Prezesie!

jako społeczność inwestorów skupiona na rynku giełdowym w Warszawie zwracamy się z wnioskiem o dokonanie modyfikacji w definiowaniu widełek obowiązujących na warszawskiej giełdzie (zarówno po stronie widełek dynamicznych, jak i statycznych).

Uważamy, że obecnie obowiązujące zasady są zaszłością historyczną (już w filmie "Pierwszy Milion" Waldemara Dzikiego mamy do czynienia non stop z widełkami +/-10%), które obowiązują na GPW od początku jej istnienia, a które coraz częściej na coraz większej liczbie instrumentów uniemożliwiają handel nie rzadko nawet na kilka dni - co szkodzi polskiemu rynkowi kapitałowemu, gdyż zniechęca to wielu inwestorów.

Rynek kapitałowy na całym świecie "idzie" do przodu w tym również poszczególne kraje dokonują modyfikacji także w obszarze tzw. price corridors. Dowodem na to jest fakt, że wielu brokerów zagranicznych "podpiętych" do GPW nie jest odpowiednio synchronizowana pod względem widełek, gdyż nasz kraj coraz częściej jest wyjątkiem w stosowaniu niniejszych widełek.

Po przeprowadzeniu wieloetapowych analiz w tym porównawczych pomiędzy rozwiązaniami obowiązującymi na innych rynkach doszliśmy do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem jest ustalenie widełek w wysokości +/-15% względem VWAP z ostatniej godziny notowań danego instrumentu.

/ VWAP - średnia ważona wolumenem obrotu

Powyższe oznacza, że widełki obowiązujące podczas sesji giełdowej byłyby "ruchome" tzn obowiązywałyby od poziomu ceny VWAP z ostatniej godziny notowań danego instrumentu.

To rozwiązanie ogranicza tzw zawieszanie handlu w często nieuzasadnionych sytuacjach oraz eliminuje ryzyko manipulacji.

Ponadto proponujemy aby przy zastosowaniu powyższego VWAP z ostatniej godziny notowań uniemożliwiść:

- składanie zleceń kupna powyżej górnych widełek;

- składanie zleceń sprzedaży poniżej dolnych widełek;

Opisany mechanizm całkowicie likwiduje ryzyko sztucznego ustalania cen tak jak ma to miejsce teraz podczas kształtowania TKO (teoretyczny kurs otwarcia) kiedy to jedno zlecenie na mało płynnym instrumencie może zmienić cenę kilkaset procent w górę lub 90% w dół.

 

x-x-x-x-x-x-x

Z obawy przed tym czy obowiązujący system UTP ma funkcjonalność w postaci widełek od VWAP proponujemy drugie rozwiązanie:

Uniemożliwienie składania zleceń kupna/sprzedaży spoza widełek cenowych w wysokości +/-15% od kursu odniesienia. 

 

x-x-x-x-x-x-x

1. Wyjątkiem przy stosowaniu obu powyższych zasad uważamy ogłoszenie wezwania w cenie spoza ostatnio obowiązujących widełek cenowych.

2. Warto zastanowić się nad kwestią zleceń PKC, które obecnie wprowadzają duży "ferment" na rynku:

- likwidacja zleceń PKC;

- realizacja zleceń PKC wyłącznie w ramach obowiązujących widełek;

3. Jeśli zaś chodzi o funkcję widełek cenowych jako ograniczenie poniesienia strat przez maklera/inwestora w wyniku błędnie wysłanego zlecenia na giełdę proponujemy także rozwiązanie, które obecnie obowiązuje w USA w postaci tzw trading curbs:

https://en.wikipedia.org/wiki/Trading_curb

x-x-x-x-x-x-x

Reasumując Naszym zdaniem aby GPW mogła się rozwijać nie tylko należy koncentrować się na tworzeniu coraz to nowszych indeksów, ale umożliwiść inwestorom handel w komfortowych warunkach. Obecnie panujący system widełek służący do ręcznego sterowania kursami jest przez Nas - społeczność inwestorską nie do zaakceptowania dłużej. 

Na przykładzie USA mamy do czynienia z tzw "5 minute window":

https://en.wikipedia.org/wiki/Trading_halt

 

W związku z powyższym bardzo mocno liczymy na przychylną decyzję Zarządu GPW! 

Pozostając z szacunkiem,

Społeczność Inwestorów na GPW

 

 


Katarzyna Czernecka    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Katarzyna Czernecka do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...