ŻĄDAMY OD WŁADZ MIASTA GDAŃSKA ODZYSKANIA 99 PROC. BONIFIKATY NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ PASŁY SIĘ DANIELE ABP GŁÓDZIA

Apelujemy do władz Miasta Gdańska o odzyskanie 99 proc. bonifikaty udzielonej na zakup nieruchomości, na której przez lata pasły się daniele abp Leszka Sławoja Głódzia.


Działka zgodnie z umową z 2011 roku miała służyć do celów sakralnych. Służyła jednak jako pastwisko. Dopiero w 2021 czyli po niemal 10 latach użytkowania, wyrzucony przez Papieża ze swojej rezydencji abp. Leszek Sławoj Głódź zabrał z tego miejsca daniele. Wówczas na działce przeprowadzono kontrolę. Z dokumentacji zdjęciowej wynika, że w kwietniu 2021 roku stały tam wyłącznie paśniki. Dwa miesiące później na nieruchomości urządzono inscenizację: postawiono krzyże, figury sakralne i inne obiekty mające udowodnić, że pastwisko danieli jest miejscem uprawiania kultu. Zarządzający terenem proboszcz przekonuje, że od dłuższego czasu odbywają się tam różnego rodzaju wydarzenia. Jednak z rzekomych wydarzeń nie ma żadnych zdjęć. Czy proboszcz wprowadza Urząd Miasta Gdańsk i opinię publiczną w błąd, by zachować bonifikatę w wysokości prawie pół miliona złotych?

Prawnicy stowarzyszenia SOISH, którzy zajmują się stosunkami państwo-kościół, nie mają wątpliwości – Kościół bonifikatę powinien zwrócić. Stawianie krzyży i kapliczek budową miejsca kultu nie jest. Gdyby tak było, równie dobrze Kościół mógłby nazwać celem sakralnym budowę wieżowca, w którym nad wejściem zawiesi krzyż, a w hallu postawi podświetlaną figurę Jezusa. Eksperci powołują się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 czerwca 1991 r., w którym stwierdzono, iż „miejscami kultu religijnego są miejsca, w których stale i systematycznie zbierają się wierni danej religii (wyznania) dla wzięcia udziału w nabożeństwach i innych zorganizowanych formach sprawowania kultu religijnego. Zdaniem sądu miejscami kultu religijnego nie są kapliczki, które są wprawdzie czczone przez wiernych, ale w których (obok których) nie zbierają się oni systematycznie dla sprawowania kultu w formach zorganizowanych.”

Urzędnicy Urzędu Miejskiego w Gdańsku otrzymali zdjęcia pastwiska danieli, a także opinię prawną, która potwierdza, że Kościół powinien zwrócić bonifikatę. Z dotychczasowych ich wypowiedzi wynika jednak, że nie będą naruszać interesu Kościoła i żądać zwrotu bonifikaty. Tym samym będą działać na szkodę mieszkańców, gdyż ta decyzja oznacza stratę prawie pół miliona złotych, które można przeznaczyć na potrzeby gdańszczan i gdańszczanek np. remont budynków komunalnych.

Dlatego wzywamy Panią Prezydent do podjęcia jedynego słusznego działania, jakimi jest żądanie zwrotu bonifikaty powiększonej o podatek od towarów i usług i kwotę stosownej waloryzacji w trybie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.).


Posłanka na Sejm RP Beata Maciejewska    Skontaktuj się z autorem petycji