Petycja mieszkańców na rzecz remontu Szkoły Podstawowej nr 71 w Szczecinie

Sz. P. Piotr Krzystek
Prezydent Miasta Szczecin

Do wiadomości:
Wydziału Oświaty Biura Inwestycji Oświatowych

Szanowny Panie Prezydencie,


   My, niżej podpisani mieszkańcy Osiedla Szczecin Dąbie, zwracamy się z gorącą prośbą o pilne podjęcie działań mających na celu zapewnienie środków finansowych na niezbędny remont Szkoły Podstawowej nr 71 w Dąbiu. Sytuacja w tej szkole stała się alarmująca i wymaga natychmiastowej interwencji, aby zapewnić naszym dzieciom bezpieczne i odpowiednie warunki do nauki.

   W ostatnich latach nasza szkoła boryka się z poważnymi problemami infrastrukturalnymi, które znacząco utrudniają codzienne funkcjonowanie. Wśród najważniejszych problemów należy wymienić:

1. Awaria pieców: Kilkakrotnie doszło do awarii pieców, co uniemożliwiło normalne funkcjonowanie szkoły i narażało uczniów oraz pracowników na zimno. Te awarie stwarzają realne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa dzieci oraz niezakłóconej edukacji.

2. Zagrzybiona sala gimnastyczna: W sali gimnastycznej pojawił się grzyb, który jest nie tylko nieestetyczny, ale przede wszystkim szkodliwy dla zdrowia. Dzieci codziennie narażone są na kontakt z pleśnią, co może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, w tym alergii i chorób układu oddechowego.

3. Stan podłóg w salach lekcyjnych: Sanepid nakazał wymianę podłóg, które są w złym stanie i stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów. Obecna kondycja podłóg może prowadzić do upadków i urazów.

4. Zniszczone schody od strony Orlika: Schody są w fatalnym stanie, co stwarza ryzyko wypadków zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli oraz rodziców.

5. Remont kotłowni i wymiana centralnego ogrzewania: To kluczowe inwestycje, które są niezbędne, aby szkoła mogła funkcjonować w sposób bezpieczny i komfortowy przez cały rok.

  Z przykrością stwierdzamy, że pomimo licznych pism kierowanych przez Dyrekcję SP71 do Biura Inwestycji Oświatowych, odpowiedzią było jedynie stwierdzenie braku środków finansowych. Ostatnia taka odpowiedź pochodzi z dnia 10 kwietnia 2024 roku, pomimo załączenia oferty cenowej na niezbędne prace. Co więcej w piśmie z 19.12.2022 roku BIRO zapewniło,, że remonty w SP71 zaplanowane zostaną w miarę posiadanych środków w  2024, więc rozmija się obecnie z wcześniejszym stanowiskiem.

  Jest nam szczególnie przykro zauważyć, że osiedle Dąbie jest traktowane w wielu aspektach po macoszemu, co odbija się na warunkach bytowych i edukacyjnych naszych dzieci. W innych częściach miasta szkoły są modernizowane i remontowane, podczas gdy nasza placówka jest stale pomijana.

My, rodzice uczniów SP71, jesteśmy zdeterminowani, aby doprowadzić do wymaganych remontów. Nasza determinacja wynika z troski o zdrowie i bezpieczeństwo naszych dzieci oraz z przekonania, że każdy uczeń zasługuje na godne warunki do nauki. Dlatego apelujemy do Pana Prezydenta oraz odpowiednich jednostek miejskich o natychmiastowe działania, które zapewnią środki na przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych.

Nie możemy dłużej pozwalać na to, aby nasze dzieci uczęszczały do szkoły w warunkach, które zagrażają ich zdrowiu i bezpieczeństwu. Pragniemy, aby miały one dostęp do edukacji w warunkach godnych XXI wieku. Dlatego apelujemy o jak najszybsze przyznanie środków na remont Szkoły Podstawowej nr 71.

  Z wyrazami szacunku i nadzieją na szybką interwencję,

   Rodzice i Mieszkańcy Osiedla DąbieIMG_20240603_111216_Easy-Resize.com_.jpgIMG_20240603_111302_Easy-Resize.com_.jpgIMG_20240603_111422_Easy-Resize.com_.jpgIMG_20240603_111431_Easy-Resize.com_.jpgIMG_20240603_111240_Easy-Resize.com_.jpg


Wojciech Spychała    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Wojciech Spychała będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...