PETYCJA MIESZKAŃCÓW NISKIEGO OKĘCIA WS. ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY UL. MUSZKIETERÓW 43 W WARSZAWIE

My, niżej podpisani mieszkańcy dzielnicy Włochy w Warszawie, w szczególności, w części Niskie Okęcie, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zagospodarowanie terenu przy ul. Muszkieterów 43, w sposób przyjazny i użyteczny dla lokalnej społeczności.

Specyfiką terenów wyznaczających obszar Niskiego Okęcia jest w przeważającej większości niska zabudowa oparta w dużej mierze o domy jednorodzinne, która to zabudowa jest zdecydowanie zbyt uboga w tereny zielone, ośrodki użyteczności publicznej, czy miejsca rozrywki. W naszej ocenie przestrzeń pod ww. adresem mogłaby zostać przeznaczona na cel wspomagający integrację lub nawet edukację lokalnej społeczności, który to cel przyczyniłby się do większej identyfikacji tejże społeczności z miastem, dzielnicą i przede wszystkim okolicą. Zapewnienie parku wraz placem zabaw, budowa biblioteki, ośrodka kultury, Miejsca Aktywności Lokalnej, czy też utworzenie przestrzeni rekreacyjno-sportowej jest ważnym interesem społecznym.

W przestrzeni publicznej pojawiają się informacje o planowanym przeniesieniu i rozbudowie ośrodka WORD z ulicy Radarowej w Warszawie, w ww. miejscu. Wspólnie uważamy, że takie przedsięwzięcie w tej okolicy wpłynie niekorzystnie na bezpieczeństwo pieszych i kierowców, przepustowość i tak już wąskich i silnie obleganych przez samochody uliczek, jakość powietrza oraz na atrakcyjność terenu w kontekście mieszkania i życia w tym miejscu.

Dlatego zwracamy się do władz dzielnicy Włochy, aby zmienić przeznaczenie inwestycyjne tego terenu i dostosować je do potrzeb lokalnej społeczności.

 

 

 

 

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Damian Cuper będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...