Petycja mieszkańców o wydłużenie pracy Urzędu Gminy w Chynowie

                                                                               Chynów, dnia 24.06.2024 r.

                                                                               Wójt Gminy Chynów
                                                                               Ul. Główna 56
                                                                               05-650 Chynów

 

                                                   Petycja

         mieszkańców o wydłużenie pracy Urzędu Gminy w Chynowie

 

 

Szanowny Panie Wójcie,
zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie pracy Urzędu Gminy w Chynowie
co najmniej do godziny 17: 00 raz w tygodniu.


Jako mieszkańcy Gminy Chynów uważamy, że obecne godziny przyjęć
interesantów nie odpowiadają oczekiwaniom aktywnych zawodowo osób.
Urząd Gminy w Chynowie jest czynny w poniedziałek do 15:30 i od wtorku do
piątku do godziny 15:00. Osoby pracujące na terenie Gminy lub dojeżdżające
do pracy w Warszawie mają utrudniony dostęp do usług realizowanych przez
Urząd.


Na stronach BIP zamieścił Pan deklarację dostępności Urzędu Gminy w
Chynowie w związku z czym prosimy o jej realizację. Stoimy na stanowisku, że
Urząd Gminy powinien koncentrować się na potrzebach mieszkańców, zgodnie
z zasadą, iż urząd jest dla mieszkańca a nie mieszkaniec dla urzędu.


Podobne rozwiązania stosują już inne Urzędy w naszym powiecie, dając szansę
pracującym mieszkańcom na załatwienie spraw bez konieczności korzystania z
urlopu. Poczta Polska, która ma siedzibę w budynku Urzędu Gminy w Chynowie
zidentyfikowała taką potrzebę i przyjmuje interesantów w godzinach
późniejszych. Mieszkańcy chcąc pobrać dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego
albo odebrać dowód osobisty muszą stawić się osobiście. Podobnie jest z
wieloma sprawami dotyczącymi świadczeń społecznych i rodzinnych.

Jesteśmy przekonani, że wydłużenie godzin przyjęć interesantów Urzędu oraz
Jednostek Gminnych spotka się z pozytywnym przyjęciem mieszkańców naszej
Gminy. Liczymy na zrozumienie i przychylne potraktowanie naszej prośby.

                                                       w imieniu mieszkańców podpisanych pod petycją.
                                                       Monika Kwiatkowska zam. Mąkosin 10B,
                                                       05-650 Chynów,
    


Monika Kwiatkowska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Monika Kwiatkowska będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...