Petycja mieszkańców oś.Groty do Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st.Warszawy o opracowanie kompleksowego rozwiązania w zakresie odprowadzania wody deszczowej oraz remontu nawierzchni dróg oraz chodników

Mieszkańcy os. Groty w Dzielnicy Bemowo
Warszawa

 

                              

                   Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
                   ul. Powstańców Śląskich 70
                   01-381 Warszawa


  My, niżej podpisani mieszkańcy Osiedla Groty zwracamy się z wnioskiem do Zarządu Dzielnicy Bemowo o podjęcie działań mających na celu:
1. opracowanie kompleksowego rozwiązania w zakresie odprowadzania wody deszczowej
2. remontu nawierzchni dróg oraz chodników
  Drogi osiedlowe oraz prywatne posesje są regularnie zalewane przy opadach deszczu. Brak instalacji deszczowej powoduje przelewanie się wody z ulicy do garaży i okresowe niszczenie prywatnego mienia. Ponadto na skrzyżowaniu ul. Bolimowskiej i ul. Kocjana, po większych deszczach notorycznie stoi ogromna ilość wody, uniemożliwiająca codzienną komunikację mieszkańców. W niektórych przypadkach stojąca woda znacznie utrudnia możliwość wejścia na posesję, co jest głównie problematyczne dla osób starszych i niepełnosprawnych.
  Zwracamy również uwagę na fatalny stan dróg oraz chodników osiedlowych, będących w zarządzie Dzielnicy. Liczne dziury i uskoki stanowią zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia ,działania w tym zakresie powinny zostać podjęte niezwłocznie. Sugerujemy rozważenie wykonania nowych nawierzchni dróg z kostki brukowej co obniży koszty wykonania i utrzymania w przyszłości.
  Z uwagi na wieloletnie zaniedbania w przedmiotowych kwestiach, prosimy o podjęcie niezwłocznych działań. Zdajemy sobie sprawę z konieczności zaplanowania wydatków miasta, niemniej prosimy o podjęcie działań krótko- i długofalowych, które poprawią sytuację zalewanych przy każdych większych opadach ulic oraz prywatnych posesji oraz zniwelują zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców, w zakresie korzystania z dróg.


Mieszkańcy oś.Groty Bemowo Warszawa    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Mieszkańcy oś.Groty Bemowo Warszawa do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook