Petycja: NIE dla wycinki ponad 200 drzew na Grzegórzkach w Krakowie

Pan Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego

Pan Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa ­

Pan Wojciech Widłak Rektor Akademii Muzycznej w Krakowie

Szanowny Panie Marszałku, Szanowny Panie Prezydencie, Szanowny Panie Rektorze,

My, mieszkanki i mieszkańcy Krakowa, apelujemy o ochronę ponad 200 drzew przeznaczonych do wycinki pod budowę Akademii Muzycznej na Grzegórzkach w Krakowie. Apelujemy o dyskusję na temat przeniesienia lokalizacji nowego kompleksu Akademii Muzycznej na działkę sąsiednią (niedoszłe Centrum Muzyki) dzięki czemu nie będą wycięte drzewa. Drodzy Włodarze, sąsiedztwo działek Miasta i Województwa i Akademii zobowiązuje wszystkie strony do dalszego współdziałania.

Mapka11.jpg

Powstanie Centrum Muzyki, siedziby dla miejskich i wojewódzkich orkiestr oraz Akademii Muzycznej na Grzegórzkach nie doczekało się realizacji i jak wynika z dotychczasowych decyzji generowało do tej pory wyłącznie koszty finansowe pokrywane ze środków publicznych (koszty dwóch konkursów architektonicznych, które nie zostały zrealizowane). Teraz dalsze plany budowy Akademii Muzycznej niosą dodatkowe zagrożenie - koszty środowiskowe: wycinkę ponad 200 dojrzałych drzew pod inwestycję.

Cały wątek „muzycznego miasteczka na Grzegórzkach” dotyczy 7 działek sąsiadujących ze sobą na południowym skraju Grzegórzek, tuż nad Wisłą. Kiedyś teren był jednostką wojskową, na skutek zamian własnościowych obecnie ten teren jest we władaniu trzech podmiotów miasta, województwa i Akademii Muzycznej: na działkach 173/15, 16 miało powstać Centrum Muzyki (prestiżowy obiekt muzyczny na miarę NOSPR), na działkach 173/17, 21 – Akademia Muzyczna (kampus uczelniany), a ww. obiekty miał otulać park miejski Grzegórzecki zlokalizowany na działkach 173/18, 19, 20. Historia powstania Centrum Muzyki (CM) liczy już kilkadziesiąt lat, jednakże zawsze pojawiały się przeszkody, aby powstał tez prestiżowy obiekt. CM było jednym z priorytetów inwestycyjnych każdej kolejnej władzy. Miało być wyjątkowym miejscem koncertowym, gdzie swoje miejsce znajdzie Filharmonia, ale też orkiestry i chóry miejskie. W świetle kamer podpisywano listy intencyjne, ogłoszono konkurs architektoniczny, obiecując Mieszkańcom, że już za kilka lat będą słuchać koncertów w obiekcie klasy światowej. Jednak... nigdy nie było wystarczająco środków na rozpoczęcie budowy, a blisko 3-hektarowa działka nadal stoi pusta. Pan Prezydent Jacek Majchrowski podjął decyzję o wycofaniu się ze wspólnego przedsięwzięcia i budowę mniejszego obiektu nazywanego także centrum muzyki na Cichym Kąciku. Pomimo oficjalnego komunikatu Pan Marszałek nadal podtrzymuje, że chce wspólnej inwestycji z samorządem Krakowa, przyznając, że bez jego udziału (30% kosztów) inwestycja będzie trudna do zrealizowania. Przyznaje także, że nie wiadomo kiedy uda się zgromadzić władzom wojewódzkim pozostałe wystarczająca ilość środków na jego budowę (ok. 70%).  

Jeśli już wiemy, że w najbliższych latach na Grzegórzkach nie będzie Centrum Muzyki w rozmiarach i funkcjach planowanych pierwotnie nasuwa się pytanie co dalej?  Nie bez znaczenia jest również rola Akademii Muzycznej Akademia Muzyczna – sąsiad niedoszłego Centrum Muzyki i Parku Grzegórzeckiego. Obecnie włada działką 173/17, 21 (3,9 hektarowa działka). Akademia też nie miała dotychczas szczęścia z ta inwestycją. Przeprowadzony w 2017 roku konkurs na koncepcję architektoniczną nowego kampusu wygrał światowej sląwy architekt Frank Gehry. Finalnie projekt amerykańskiej pracowni okazał się za drogi efektem czego był nowy konkurs na projekt kampusu AM. Wydano na niego kolejne 170 tys. zł. Niestety nowy projekt przewiduje wycięcie ponad 200 drzew. W naszej ocenie nie można rozpatrywać zagospodarowania tych terenów w oderwaniu od siebie. Stanowią one całość z jednej strony biorąc pod uwagę walory przyrodnicze (gęste zadrzewienie), jak również historyczne (ruiny „Luneta Grzegórzeckiej”). Przeniesienie lokalizacji Akademii Muzycznej na działki 173/15,16 byłoby uzasadnione i ochroniłoby ponad 200 drzew. Jest to  teren o porównywalnej wielkości, niezadrzewiony (obecnie jest tam wybetonowany teren i nieużytkowane budynki), w kształcie bardziej sprzyjający funkcjonalności kampusu (kształt, dojazd, komunikacja).   

Szanowni Panowie,

w chwili gdy już wiemy, że nie powstanie Centrum Muzyki, apelujemy o konstruktywne rozmowy o przyszłości tego cennego terenu. Mieszkańców Krakowa i Małopolski nie powinno interesować, która władza podejmowała decyzje o wstrzymaniu lub rozpoczynaniu budowy CM. Mieszkańcy oczekują od Władz samorządowych kontynuacji działań, realizacji strategii Miasta i Województwa, współpracy i rozmów ponad podziałami, opartych na realnych możliwościach finansowych, a co za tym idzie - przemyślanych decyzji inwestycyjnych. Oczekujemy także otwartości i umiejętności elastycznych postaw w przypadku zmian zewnętrznych np. braku finasowania.

Podobne oczekiwania kierujemy do Władz uczelni publicznej jaką jest Akademia Muzyczna – także finansowanej ze środków publicznych. Rozumiemy potrzeby stworzenia nowego kampusu, ale zaistniałe okoliczności stwarzają możliwość zamiany działek i ochrony drzew.

Drodzy Włodarze, sąsiedztwo działek Miasta i Województwa i Akademii zobowiązuje wszystkie strony do dalszego współdziałania. To wielka szansa dla tego reprezentacyjnego terenu, aby go zaprojektować w taki sposób, by stał się wizytówką nowoczesnego miasta – stolicy Małopolski. Pomimo zaniechania planów związanych z CM, a chęci budowy kampusu Akademii chcemy jako mieszkańcy otwartej dyskusji o przyszłości tego sąsiedztwa, bez ogrodzenia, bez barier. Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla tego terenu wskazuje jasno, że powinny być tam zastosowane rozwiązania urbanistyczne umożliwiające połączenia komunikacyjne, widokowe i funkcjonalne pomiędzy parkiem a terenem należącym do województwa. Mamy nadzieję, że nie są to tylko urzędowe wytyczne dokumentu planistycznego, ale będą też wskazówką dla naszych Władz odnośnie do dalszej współpracy w temacie Grzegórzek. A to, co najważniejsze - jeśli nas nie stać, nas Obywateli (Kraju, Województwa, Miasta) na Centrum Muzyki w Krakowie, prosimy Panów o powiedzenie tego otwarcie Mieszkańcom. Być może należy podjąć wreszcie decyzję, że Grzegórzki nie będą Muzyczne, a jednak pozostaną Zielone.    

Z poważaniem

Zielone Grzegórzki
Koalicja Ruchów Krakowskich
i podpisani mieszkańcy


Monika Firlej Zielone Grzegórzki    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Monika Firlej Zielone Grzegórzki będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...