Petycja o montaż tablic z nazwami rzek w GZM

Chcemy, by przy mostach w Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii pojawiły się tablice z nazwami płynących tamtędy rzek.

Choć wiadomo, że przez Górnośląsko Zagłębiowską Metropolię płynie wiele rzek, to w codzienniej świadomości mieszkańców rzeki te w większości pozostają anonimowe a przez to obojętne. Ta obojętność sprzyja zanieczyszczaniu ich nurtów i zaśmiecaniu ich brzegów.

Tablice te to stosunkowo tani sposób na zwiększenie społecznej uwagi na rzeki, dlatego chcielibyśmy, żeby zostały zamontowane.Poniżej przykładowe petycje do prezydentów miast GZM, które będziemy słać. Pierwszy list do prezydenta Miasta Bytomia, Pana Marisuza Wołosza, drugi list do prezydenta Miasta Katowic, Pana Marcina Krupy:Pan Mariusz Wołosz,
Prezydent Miasta BytomiaSzanowny Panie Prezydencie,

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o to, by przy mostach nad Bytomką zamontować tablice z nazwą rzeki w formie znaku drogowego pionowego uzupełniającego F- 4.

Najstarsza część Bytomia, okolice wzgórza Małgorzaty, powstała dzięki Bytomce, można więc założyć, że ta rzeka przyczyniła się do lokacji miasta a na pewno potem przez wieki służyła jego gospodarce.

Choć wiadomo, że Bytom leży nad Bytomką, to w codziennej świadomości mieszkańców rzeka ta pozostaje anonimowa a przez to zbyt im obojętna. Ta obojętność sprzyja zanieczyszczaniu jej nurtu i zaśmiecaniu jej brzegów.

Umieszczenie tablic z nazwą rzeki nie tylko będzie nobilitować Bytomkę w oczach mieszkańców, ale również zwiększy społeczną uwagę na nią a w konsekwencji na związane z nią walory przyrodnicze i kulturowe miasta.


Wizualizacja tablicy F - 4 z nazwą rzeki Bytomki w Bytomiu - Zamłyniu:

wiz_bytom.jpg
Z wyrazami szacunku,

...

--------------------------------
Pan Marcin Krupa
Prezydent Miasta KatowicSzanowny Panie Prezydencie,

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o to, by przy mostach nad Rawą zamontować tablice z nazwą rzeki. Tablice ze znakiem drogowym pionowym uzupełniającym F- 4.

Katowice powstały i rozwijały się nad Rawą. Żywotny związek miasta z rzeką widać już w samym jego herbie, który przedstawia młot kuźni wodnej stojącej niegdyś w okolicy dzisiejszej ul. Moniuszki.

Choć wiadomo, że Katowice leżą nad Rawą, to w codziennej świadomości mieszkańców rzeka ta pozostaje anonimowa a przez to zbyt im obojętna. Ta obojętność sprzyja zanieczyszczaniu jej nurtu i zaśmiecaniu jej brzegów.

Umieszczenie tablic z nazwą rzeki nie tylko będzie nobilitować Rawę w oczach mieszkańców, ale również zwiększy społeczną uwagę na nią a w konsekwencji na związane z nią walory przyrodnicze i kulturowe miasta.


Wizualizacja tablicy F - 4 z nazwą rzeki Rawy w Katowicach - Załężu:
wiz_rawa.jpg

----Dobromir Kaźmierczak    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Dobromir Kaźmierczak będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...