PETYCJA O OCHRONĘ RZEKI CZARNA NA ODCINKU WOŁOMINA, CZARNEJ I HELENOWA

Na początku lutego pojawił się projekt dotyczący zmiany terenów wokół rzeki Czarnej na odcinku Wołomina, Czarnej i Helenowa. Obszar ten jest unikalny ze względu na przepływającą wzdłuż podmokłych łąk i lasów rzekę Czarną. To jedno z ostatnich wolnych i półdzikich obszarów krajobrazu powiatu wołomińskiego, który powinien być szczególnie traktowany, chroniony i stanowić wizytówkę tej części województwa, razem z pozostałymi okolicznymi lasami. Zamiast tego pojawił się plan zabudowy atrakcyjnej krajobrazowo powierzchni, ukazany w projektach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) terenu położonego w miejscowościach: Czarna, Helenów i Wołomin w gminie Wołomin – etap 1 i etap 2, wyłożonych do publicznego wglądu w lutym 2023 roku.

Choć wielu mieszkańcom powiatu zależy na rozwoju okolicy, mającym na celu m.in. integrację społeczności, to proponowane rozwiązania mogą doprowadzić do degradacji znacznej części atrakcyjnego i wolnego od zabudowań terenu, leżącego w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu – chronionego ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach oraz wartościowego ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także na pełnioną funkcję korytarza ekologicznego.  

Coraz więcej mówi się o ratowaniu i wspieraniu rzek i mokradeł, a także zwyczajnie o ochronie wolnych przestrzeni wokół miast, które mogą złagodzić zbliżającą się katastrofę klimatyczną. Część negatywnych skutków zmiany klimatu już doświadczamy – są to m.in. susze, krótkie zimy czy gorące lata. Niezabudowane, nieprzekształcone przez człowieka tereny pomagają lepiej się do nich przystosować i lepiej je znosić, stanowią także dom dla wielu gatunków zwierząt i roślin. 

Dlatego nie zgadzamy się na zawłaszczenie i ingerowanie w ukazane na planach tereny. Chcemy mądrego i zrównoważonego rozwoju, którego nie będziemy się wstydzić przed kolejnymi pokoleniami. Apelujemy o uwzględnienie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego ochrony naturalnego charakteru rzeki Czarnej w Wołominie, Czarnej i Helenowie.  

Inicjatywa dla Drzew – Wołomin, https://www.facebook.com/inicjatywadladrzewwolomin
 

Więcej o naturalnych rzekach i mokradłach:
– podcast „Zdrowa Rzeka”, odcinek „Rzeka wymaga troski”: https://open.spotify.com/episode/12rnOkW99foRqlT7v3A4mB
– Daniel Petryczkiewicz, „Jak kraj błota i bagien stracił 85 proc. najcenniejszych wodnych ekosystemów”, „Krytyka Polityczna”, https://krytykapolityczna.pl/kraj/po-co-chodzic-nad-rzeke-lub-bagno/
– Siostry Rzeki, https://facebook.com/Siostry-Rzeki-1772150046238916/
– Koalicja Ratujmy Rzeki, http://www.ratujmyrzeki.pl/
– Centrum Ochrony Mokradeł, https://bagna.pl/

Więcej o Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu:
– Rozporządzenie nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu:
https://www.siskom.waw.pl/komunikacja/kolej/LK7/lk7_ros_2011-05_zal8_10_pozostale.pdf

 

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp terenu położonego w miejscowościach: Czarna, Helenów i Wołomin w gminie Wołomin – etap I
https://wolomin.org/wylozenie-do-publicznego-wgladu-projektu-mpzp-terenu-polozonego-w-miejscowosciach-czarna-helenow-i-wolomin-w-gminie-wolomin-etap-i/
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp terenu położonego w miejscowościach: Czarna, Helenów i Wołomin w gminie Wołomin – etap II
https://wolomin.org/wylozenie-do-publicznego-wgladu-projektu-mpzp-terenu-polozonego-w-miejscowosciach-czarna-helenow-i-wolomin-w-gminie-wolomin-etap-ii/

 

332212770_6115895498498924_6282041418902411264_n.jpg332879890_775642757492939_7315701660907799092_n.jpg332789362_1202112963756633_7130402273587283270_n.jpg338200584_172628955589049_4908490024303975429_n.jpg333038509_164618709366651_5857490219405478726_n.jpg336843362_515013444176013_67288245809676247_n.jpg336958008_766601541728303_2429026070995693816_n1.jpgIMG_48362.JPG


Inicjatywa dla Drzew – Wołomin    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Inicjatywa dla Drzew – Wołomin będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...