Petycja o podjęcie działań zmierzających do uczczenia setnej rocznicy urodzin Władysława Bartoszewskiego,

Gdańsk, dnia 2.07.2021 r.

Stowarzyszenie Warto Być Przyzwoitym
80-059 Gdańsk, ul. Żuławska 76/5

Marszałek Senatu RP
Pan Tomasz Grodzki

 

Petycja o podjęcie działań zmierzających do
uczczenia setnej rocznicy urodzin Władysława Bartoszewskiego,

My, członkowie Stowarzyszenia Warto Być Przyzwoitym, oraz niżej podpisani obywatele, którym bliskie są ideały Demokracji i Człowieczeństwa, zwracamy się z uprzejmą prośbą o podjęcie przez Senat RP działań, zmierzających do uczczenia setnej rocznicy urodzin wybitnego Polaka, którego czyny i patriotyzm zapisały się na stałe na kartach historii - Władysława Bartoszewskiego. Rocznica Jego urodzin przypada 19 lutego 2022 roku i prosimy o uczczenie tej daty z uwagi na zasługi, jakie dla Państwa Polskiego wyświadczył profesor Bartoszewski - patriota, walczący o niepodległość, były Więzień Auschwitz, oficer Armii Krajowej, działacz Polskiego Państwa Podziemnego oraz uczestnik Powstania Warszawskiego. Znane są również w Kraju oraz poza naszymi granicami Jego zasługi w działaniach na niwie pojednania między narodami - polskim, niemieckim oraz żydowskim

Prosimy władze naszego Kraju w osobie Marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego o ogłoszenie w Senacie roku 2022 rokiem Władysława Bartoszewskiego oraz wskazanie zasług jakie oddał dla Kraju, zarówno jako bohater wojenny, jak i późniejszy działacz polityczny, dwukrotny minister spraw zagranicznych, senator IV kadencji, a także sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Kawaler Orderu Orła Białego oraz Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.

Uważamy, że korzyści z uczczenia setnej rocznicy urodzin profesora będą wymierne. To piękna okazja będąca swoistą lekcją historii, zwłaszcza dla osób w młodym wieku, które losy walki o niepodległość kraju i zaangażowania wielu Polaków znają tylko z podręczników do historii. W obecnych czasach i wobec postępującego procesu globalizacji istotne znaczenie dla całego narodu polskiego, jak i każdego obywatele z osobna, ma przytaczanie sylwetek postaci, które zmieniały oblicze naszego Kraju, walcząc o wolność, z której możemy obecnie korzystać. Uczczenie setnych urodzin Władysława Bartoszewskiego będzie okazją do przypomnienia czym realizuje się patriotyzm w praktyce, jak ważna jest ta postawa pełna szacunku, umiłowania i oddania własnej Ojczyźnie i pamięć o osobach, których działania i życie podporządkowane było służbie krajowi. Tego typu uroczystość, mająca rangę państwową, z pewnością przyczyni się też do pielęgnowania narodowej tradycji, wzmocni więzi społeczne i wspólnotę kulturową oraz solidarności z narodem i społecznością.

Obecnie na temat patriotyzmu wiele mówi się w mediach, jednak działania, takie jak uczczenie urodzin wybitnych i zasłużonych Polaków są okazją do wdrożenia w życie samej teorii. Obecnie, kiedy nasz kraj jest niezależny i rozwija się w duchu europejskim ważne znaczenie ma też kultywowanie tradycji, co wyraża się już nie fizyczną obroną granic, ale pamięcią o postaciach, dzięki którym możemy dziś cieszyć się wolnością, ale również o postaciach które przez swe działania były znane i poważane daleko poza naszymi granicami. Kultywujmy pamięć o postaciach z których jesteśmy dumni jako Polacy i Europejczycy. Taką osobą był Władysław Bartoszewski.

Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej petycji.

Z poważaniem,
niżej podpisani

 

przypinka_mala.png


Stowarzyszenie Warto Być Przyzwoitym    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Stowarzyszenie Warto Być Przyzwoitym do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...