Petycja o przywrócenie uprzedniej liczby godzin konsultacji psychologicznych na PUM

W ostatnim czasie Władze Uczelni podjęły decyzję o zredukowaniu rocznej liczby możliwych konsultacji psychologicznych przysługujących studentom Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego z 20 na 5. Sytuacja ta mocno uderza w studentów potrzebujących wsparcia psychologicznego i jest szczególnie niepokojąca biorąc pod uwagę aktualne dane dotyczace zdrowia psychicznego młodych ludzi. Jeśli uważasz, że Władze Uczelni powinny zmienić tę decyzję, dołóż swoją cegiełkę w postaci podpisu.

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Student PUM do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...