Petycja o przyznanie środków na rewitalizację Parku Bródnowskiego, jako parku służącego do odpoczynku, pełnego zieleni - zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców wyrażonymi w konsultacjach społecznych.

Szanowny Pan

Adam Struzik

Marszałek Województwa

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa  

 

Szanowna Pani

Ewa Malinowska-Grupińska

Przewodnicząca Rady m. st. Warszawy  

 

Szanowni Państwo Radni  m. st. Warszawy

Biuro Rady m.st. Warszawy

Plac Defilad 1, Warszawa 00-901

 

Petycja o przyznanie środków na rewitalizację Parku Bródnowskiego, jako parku służącego do odpoczynku, pełnego zieleni -  zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców wyrażonymi w konsultacjach społecznych.

 

Szanowni Państwo, Park Bródnowski założony w latach 70 – tych XX w, od lat jest miejscem odpoczynku mieszkańców jednego z największych osiedli mieszkaniowych w Polsce.

W 2018 roku przeprowadzono konsultacje społeczne na temat „Rewitalizacji Parku Bródnowskiego”. Główne wnioski:

  • Mieszkańcy nie chcą rewolucyjnych zmian
  • Zachowanie charakteru parku, układu przestrzennego i wielofunkcyjności
  • Zachowanie zieleni jako największego atutu parku
  • Miejsca do siedzenia – potrzeba renowacji lub wymiany ławek, większej ilości ławek.  

Park Bródnowski wymaga nakładów finansowych. Dziękujemy za ich przyznawanie, jako mieszkańcy. Konieczne są dosadzenia nowej roślinności, a co ważniejsze pielęgnacja już istniejącej. Pilny remont obecnych elementów małej architektury, rozsypujące się schody, murki, dostawienie nowych ławek, renowacja starych alejek parkowych, modernizacja placów zabaw.

Jako mieszkańcy z niepokojem obserwujemy plany prezentowane przez Zarząd Dzielnicy Targówek  m.st. Warszawy  oraz Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w ramach tzw. rewitalizacji Parku Bródnowskiego. Wiele z nich budzi  kontrowersje i sprzeciw, gdyż wiążą się  z likwidacją istniejącej zieleni.  W miejscu obecnych krzewów i drzew przy niecce basenu planowane są „drewniane” tarasy. Szczególnie wątpliwa jest budowa drogi wzdłuż całego parku (równoległa do ul. Kondratowicza od ul. Chodeckiej do                   ul. Łabiszyńskiej). Droga ma być wykorzystywana przez ciągniki siodłowe oraz naczepy typu tir do obsługi sceny oraz lokali gastronomicznych. To wiąże się również z wycinką zieleni.

Zastąpienie zieleni tarasami, poszerzoną aleją główną, zalegalizowanie jazdy po parku samochodów ciężarowych i dostawczych spowoduje, że park utraci swój spokojny charakter.

Brak cienia na sporej powierzchni prowadzić będzie do tworzenia się wysp ciepła i nadmiernego nagrzewania ziemi.

Wyżej wymienione działania zmniejszają powierzchnię biologicznie czynną Parku Bródnowskiego  z obecnych 79,90 %, do 70-75 % po rewitalizacji (wedle informacji przekazywanych w mediach społecznościowych przez radnych dzielnicy). Ponadto z informacji podawanych na stronach Urzędu Dzielnicy wynika, że powierzchnia Parku Bródnowskiego zmniejszyła się. W starszych opracowaniach istnieje informacja z 25,6 , 22, 48 ha a w informacji z kwietnia 2023 r. już tylko 19 ha

Warszawa aspiruje do miana stolicy zieleni. Miasto inwestuje duże środki w zazielenianie. Wyżej wymienione działania Zarządu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy nie idą w parze z ideą ochrony klimatu. To nie jest dobry kierunek.  Jako mieszkańcy nie zgadzamy się na takie działania. Z tym parkiem się utożsamiamy od dziesięcioleci, mamy wiele wspomnień z nim związanych. Chcemy by służył nam – mieszkańcom.

W związku z tym co powyżej, zwracamy się z prośbą o przyznanie środków na rewitalizację parku zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, a nie z planami Zarządu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Ich realizacja nie przynosi zamierzonych efektów. W ostatnim czasie wyremontowano nieckę basenu wraz z systemem filtrów za kilka milionów złotych. Już po pierwszym sezonie funkcjonowania w niej lodowiska, uległa ona uszkodzeniu, w tym sezonie było podobnie. Woda jest jeszcze bardziej zanieczyszczona, niż przed remontem.

W sytuacji, jeśli środki możecie Państwo przyznać wyłącznie na realizację założeń zgodnie z wnioskiem Zarządu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, mniejszym złem będzie ich wstrzymanie, bo tego co zostanie zrobione nie da się potem cofnąć, a efekty działań za tak duże pieniądze, nie spełniają założeń.

 

Mieszkańcy, 

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Tomik Wincenciak będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...