PETYCJA o uruchomienie bezpośredniego połączenia autobusowego między os. Złocień a obszarem centrum miasta

Zarząd Transport Publicznego w Krakowie, ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków  

PETYCJA o uruchomienie bezpośredniego połączenia autobusowego między os. Złocień a obszarem centrum miasta

Szanowni Państwo,

z pewnym niezrozumieniem przyjmujemy działania podjęte końcem sierpnia br. w sprawie organizacji transportu zbiorowego w obszarze os. Złocień. Należy tutaj zaznaczyć, że ograniczenie oferty przewozowej we wskazanym rejonie – jako jedynym w skali miasta – dotknęło wszystkich kursujących wtedy linii obsługujących okolice Złocienia – linia 183 (Złocień <> Miejskie Centrum Opieki) została zlikwidowana, natomiast trasy linii 125 (skrócenie północnego końca trasy do Małego Płaszowa P+R oraz przesunięcie końca południowego do Miejskiego Centrum Opieki) i 163 (skrócenie z os. Rżąka do Nowego Bieżanowa Południe oraz skrócenie z Os. Piastów do Szpitala Rydygiera) zostały znacząco zmodyfikowane. Oczywiście, trzeba zauważyć, że częstotliwości linii 125 (która przejęła również obsługę rejonów wzdłuż której do sierpnia kursowała linia 183) i 163 wzrosły, a dodatkowo została uruchomiona linia 425 (Złocień <> Mały Płaszów P+R), jednak  dodatkowe kursy, nie rekompensują wprowadzonych zmian, wśród których należy zwrócić uwagę na poważne ograniczenie zasięgu połączeń pomimo ciągłego i dynamicznego rozrastania się osiedla, co przełożyło się na konieczność dodatkowych przesiadek, dla wielu pasażerów, obniżając tym samym komfort korzystania z Komunikacji Miejskiej w Krakowie.
Niestety, ale w wyniku wprowadzonych modyfikacji funkcjonowania układu sieci transportu zbiorowego, olbrzymia część podróży realizowana dotychczas bezpośrednio lub z jedną przesiadką – wymaga obecnie nawet dwóch przesiadek, które są szczególnie niedogodne w porach, gdy komunikacja miejska funkcjonuje ze zmniejszoną częstotliwością (wieczory, weekendy). Funkcjonowanie połączenia kolejowego „SKA3”, z którego mieszkańcy osiedla Złocień mogą korzystać od listopada ubiegłego roku, również nie rozwiązuje wszystkich problemów komunikacyjnych, ze względu na oddzielną taryfę, obsługiwany obszar centrum (część wschodnia), niezadowalającą częstotliwość połączeń. Rozumiemy również tymczasową konieczność wprowadzenia zmian, która zaistniała ze względu na sytuację kadrową Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie, pozostającego największym operatorem wykonującym przewozy na zlecenie Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie, jednak oczekujemy poprawy sytuacji komunikacyjnej wskazanego osiedla, gdy tylko pojawią się możliwości organizacyjne.

W związku z zaistniałą sytuacją, zwracamy się z uprzejmą prośbą o uruchomienie z rejonu osiedla Złocień dodatkowego bezpośredniego połączenia z rejonem centrum miasta (rozumianego jako ciąg Alei Powstania Warszawskiego lub Alej Trzech Wieszczów), mającego charakter linii całodziennej oraz całotygodniowej. Takie połączenie niosłoby za sobą szereg korzyści, oczekiwanych przez mieszkańców osiedla, wśród których należy wymienić:

·         bezpośrednie połączenie dla dużego, wciąż rozrastającego się osiedla z centrum miasta, będącym lokalizacją wielu miejsc pracy

·         znaczne zwiększenie możliwości przesiadkowych, umożliwiających dotarcie do znacznej większości rejonów miasta z jedną przesiadką

·         zapewnienie połączenia z wieloma punktami handlowo-usługowymi, takimi jak centrum handlowe Bonarka (w przypadku połączenia do Alei Trzech Wieszczów) lub dogodniejszą przesiadkę do centrów handlowych: Bonarka, M1 (w przypadku utworzenia/wydłużenia połączenia realizowanego od strony Rybitw i Małego Płaszowa) ·         przyspieszenie czasu podróży do centrum miasta, względem stanu obecnego ·         dostęp do wielu miejsc spełniających funkcje rekreacyjne (takich jak: Bulwary Wiślane, Błonia), czy też kulturalno-oświatowe (takich jak: Muzeum Narodowe, Teatr STU, Akademia Górniczo-Hutnicza, Biblioteka Jagiellońska).

Uruchomienie przedstawionego połączenia pozwoliłoby także na odciążenie niektórych z obecnie funkcjonujących połączeń, a dodatkowo stanowiłoby alternatywę w dojazdach do centrum dla osób wybierających komunikację indywidualną, to z kolei pomogłoby przyczynić się do redukcji ilości spalin w obszarze centrum miasta. Biorąc pod uwagę przedstawioną sytuację, jeszcze raz prosimy o przychylne rozpatrzenie treści petycji oraz podjęcie działań, które w większym stopniu zaspokoiłyby potrzeby transportowe rejonu osiedla Złocień.


Paweł Brzoskwinia    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Paweł Brzoskwinia do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...