Petycja o uruchomienie świateł na przejściu dla pieszych przy przystanku tramwajowym Klub Anima Wrocław Kozanów oraz przywrócenie przejścia dla pieszych na wysokości Klubu Osiedlowego ul. Modra 12

Szanowni Państwo, jako użytkowniczki i użytkownicy przestrzeni miejskiej Wrocławia, w rejonie Kozanowa, a także rodzice dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 33, do której dzieci dojeżdżają tramwajami, zwracamy się z prośbą o rozpatrzenie możliwości uruchomienia istniejącej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy przystanku tramwajowym Klub Anima oraz przywrócenie przejścia dla pieszych na ul. Modrej na wysokości Klubu Osiedlowego Anima. Obecny brak sygnalizacji świetlnej w tych lokalizacjach stwarza poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa pieszych, w tym dzieci i osób starszych, które codziennie korzystają z tych przejść, a jest to codzienna droga do szkoły dla dzieci. Zwiększony ruch tramwajowy, a szczególnie przejazdy techniczne, stwarzają duże niebezpieczeństwo dla dzieci wysiadających na tym przystanku do szkoły. Dodatkowo problematyczny jest brak przejścia dla pieszych na ul. Modrej, gdzie duża ilość pojazdów oraz ograniczona widoczność, szczególnie po zmroku, powodują, że przejście przez ulicę staje się ryzykowne. Przywrócenie przejścia dla pieszych na ul. Modrej oraz uruchomienie istniejącej sygnalizacji świetlnej znacząco poprawiłaby bezpieczeństwo i komfort mieszkanek i mieszkańców (szczególnie dzieci), a także przyczyniłaby się do lepszej organizacji ruchu w tym rejonie. W związku z powyższym, prosimy o podjęcie niezbędnych działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych w wymienionych lokalizacjach.   Z poważaniem Użytkowniczki i użytkownicy przestrzeni miejskiej Wrocławia, w rejonie Kozanowa


Rada Rodziców Szkoła Podstawowa nr 33 we Wrocławiu    Skontaktuj się z autorem petycji