Petycja o utworzenie w Piasecznie strefy wolnej od zakazu spożywania alkoholu w miejscu publicznym

Piaseczno, dnia 2.12.19Szanowny Pan

Daniel Putkiwicz

Burmistrz Miasta i Gminy PiasecznoPetycja

Na postawie art. 14 ust. 2b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi- My, mieszkańcy gminy Piaseczno, zwracamy się z prośbą o wydzielenie w rejonie bliskim centrum miasta, bądź innym komfortowym miejscu w Piasecznie strefy wolnej od zakazu spożywania alkoholu w miejscu publicznym.

Uzasadnienie:

Strefa ta zapewni w szczególności w sezonie letnim doskonałe miejsce do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Dzięki temu miejscu wraz ze znajomymi będzie można miło spędzić czas przy kulturalnym spożywaniu napojów procentowych. Co więcej umożliwi to integracje lokalnej społeczności, oraz podniesie walory turystyczne naszej gminy. Strefa ta spowoduje ograniczonie liczby wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscu publicznym oraz odciąży zapracowanych funkcjonariuszy straży miejskiej. Dodatkowo wzrośnie poziom bezpieczeństwa w związku z możliwością lepszej koncentracji działań służb porządkowych na mniejszej powieszchni. Przedstawione rozwiązanie sprawdza się już na Bulwarach Wiślanych w Warszawie. Warto podkreślić, że w wielu miejscach w Europie istnieje społeczne przyzwolenie na spożywanie alkoholu w przestrzeni publicznej (w: Szwajcarii, Niemczech, Grecji, Anglii, Danii i Portugalii). W związku z powyższym wnosimy petycję jak we wstępie.


Piotr Szymański / Michał Majchrzak    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Piotr Szymański / Michał Majchrzak do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook