Petycja o wydłużenie czasu pracy oddziału przedszkolnego przy ZPO w Wiązownicy Dużej

     W związku z zaistniałą potrzebą wydłużenia czasu pracy przedszkola w Wiązownicy Dużej, proszę o poparcie tej inicjatywy. Biorąc pod uwagę chęć podjęcia pracy przez Mamy, wydłużenie opieki nad naszymi dziećmi jest niezbędne.  Standardowy czas pracy to 8h dziennie. Niemożliwym jest więc odebranie dziecka o 14.40 jak to się odbywa do tej pory. Wnioskujemy o opiekę w godzinach 7-16, gdyż tylko tak jesteśmy w stanie podjąć pracę w pełnym wymiarze godzin z uwzględnieniem czasu potrzebnego na dojazd do miejsca pracy i powrót. 

    Wiele Mam pragnie podjąć pracę zarobkową w celu polepszenia swojej sytuacji materialnej i chęci rozwoju osobistego. Brak zatrudnienia prowadzi do niskiej stopy życiowej, frustracji i niskiej samooceny, co rzutuje na relacje rodzinne i społeczne. 

    Często przez brak opieki nad dziećmi jedno z rodziców podejmuje pracę zarobkową poza granicami kraju by zapewnić godne życie swojej rodzinie, w momencie gdy drugie(często mama) pozostaje z dziećmi w domu.

    Inni podejmuja pracę w miastach, gdzie czas dojazdu przekracza 30 minut.  Bardzo trudno jest pogodzić pracę i opiekę nad dziećmi, gdy ten czas opieki przedszkolnej jest tak krótki. Mieszkamy w regionie, w którym z pracą nie jest łatwo. W okresie letnim duży odsetek rodziców pracuje w gospodarstwach przy zbiorach. Nasze przedszkole wówczas jest zamknięte. Wytchnieniem byłoby zorganizowanie dyżuru przez jeden miesiąc wakacji, tak jak jest to organizowane w innych oddziałach przedszkolnych. 

Petycja wynika z konsultacji z rodzicami dzieci z grup 3-4 latków oraz 5-6 latków.