Petycja o zmianę decyzji w sprawie piątkowych zajęć

Poznań, 30.09.2023 r.

Studenci fizjoterapii w trybie niestacjonarnym

Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii w Poznaniu

 

                                                                                   Sz. P.

                                                                   Dr Stefan Szary

Rektor Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii w Poznaniu

 

PETYCJA

Szanowny Panie Rektorze

Działając w interesie studentów, na podstawie art. 2 ust. 1 oraz art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku, niniejszym składamy petycję  celem podjęcia działań w zakresie przywrócenia wykładów wyłącznie w trybie zdalnym, tak jak to miało miejsce w roku akademickim 2022/23.

UZASADNIENIE

 Naszą prośbę motywujemy następującymi punktami:

  1. Studia zaoczne wiążą się z koniecznością uiszczenia czesnego dlatego też podejmując je w następującym trybie koniecznym jest praca na etacie. Biorąc pod uwagę fakt, iż przeciętna liczba godzin pracy w pięciotygodniowym systemie wynosi 40 godzin, a także konieczność posiadania wolnych sobót i niedziel ze względu na odbywające się w ów czas ćwiczenia. Studenci nie mają możliwości uczestniczyć w pełni w stacjonarnych wykładach organizowanych w piątki, ponieważ jest to dzień roboczy. 
  2. Studenci mają do pokonania wiele kilometrów pociągiem, wiąże sie to z kilkugodzinną podróżą. W wielu przypadkach studenci kończąc stacjonarny wykład o godzinie 21:45, nie ma możliwości swobodnego powrotu do domu rodzinnego i pojawienia sie kolejnego dnia na zajęciach o 8 rano w pełni sił. Dla dokładnego zrozumienia sytuacji chcemy podać przykład jednego ze studentów: zakończenie wykładu 27/10 o godzinie 21:45; odjazd pociągu relacji Poznań Główny - Rzepin 28/10 o godzinie 00:20, na miejscu 28/10 o godzinie 02:12; dojazd ze stacji do domu studenta samochodem zajmuje 30 minut; odjazd pociągu relacji Rzepin - Poznań główny 28/10 o godzinie 05:24. A to tylko jeden z wielu przykładów. Jak może Pan zauważyć czasu na sen nie ma zbyt wiele. Powszechnie wiadomo, iż sen jest podstawową potrzebą fizjologiczną człowieka, a jego brak negatywnie wpływa na samopoczucie oraz wyniki w nauce studenta. 
  3. Sale wykładowe nie są odpowiednio przystosowane do swobodnego prowadzenia wykładów dla tak licznej grupy studentów. Między innymi dlatego, że zastosowane w nich nieregulowane krzesła z pulpitem są nieergonomiczne, a dla nas jako przyszłych fizjoterapeutów zdrowie i prawidłowa postawa są bardzo ważne. Ponad to są one ustawione w bardzo bliskich odległościach, które utrudniają swobodę w czasie notowania. Z relacji wykładowców wiemy również, iż pomoce dydaktyczne takie jak projektory są nie w pełni sprawne. 

Szanowny Panie Rektorze, jeszcze raz prosimy o zrozumienie i zmianę decyzji w sprawie stacjonarnych wykładów. W czasach szalejącej inflacji ciężko o zmianę pracy na mniejszy etat aby móc uczestniczyć we wszystkich organizowanych zajęciach. Zdalne piątki w roku akademickim 2022/23 były bardzo dużym ukłonem w naszą stronę. Bylibyśmy niezmiernie szcześliwi, gdyby udało się wrócić do systemu z ubiegłych semestrów. 

Z wyrazami szacunku

Studenci 2 roku fizjoterapii niestacjonarnie


Studenci 2 roku fizjoterapii w trybie niestacjonarnym    Skontaktuj się z autorem petycji