Petycja przeciw wycince 19 drzew w Jaśle

Do Rady Miejskiej Jasła

W imieniu mieszkańców Jasła, działając na podstawie artykułu 2 i art. 4 Ustawy o petycjach z dn. 11 lipca 2014 zwracamy się z petycją o zaniechanie planowanej w najbliższym czasie wycinki na ulicach Rejtana, Floriańskiej i Śniadeckich w związku z budową ścieżki rowerowej na odcinku: MOSiR - Ogród Jordanowski.

Na planowanej trasie istnieje ciąg dojrzałych, dorodnych drzew tworzących piękną aleję, dających przyjemny cień w ciągu dnia. Są one integralną częścią tych ulic, równoważąc relację miasto-przyroda. Obniżają one temperaturę powietrza, regulują jego wilgotność, jak również stosunki wodne, co jest tak istotne wobec ocieplania klimatu. Są istotnym oczyszczaczem miejskiego powietrza, zatrzymując szkodliwe pyły ze spalin i kominów, przez co chronią zdrowie mieszkańców i dzieci z pobliskiej szkoły i przedszkola. To właśnie dla tych najmłodszych mieszkańców tak istotne jest żeby wychowywali się w otoczeniu zieleni, a nie w wybetonowanym środowisku.

W związku z budową ścieżki rowerowej, która ma służyć rozwojowi transportu przyjaznego środowisku powinno się unikać niszczenia tego środowiska. Nie jesteśmy przeciwko idei transportu rowerowego, jednak nie może się ona odbywać kosztem tak już okrojonego środowiska naturalnego w mieście. Ścieżki rowerowe mogą być poprowadzone ulicą w formie pasa rowerowego, przez co można uniknąć zarówno wycinania drzew jak i konfliktów pomiędzy pieszymi a rowerzystami, które już występują np. na ulicy Czackiego. Będzie to także sprzyjało uspokojeniu ruchu samochodowego w mieście. Można również wykorzystać jedną stronę ulicy Rejtana dla pieszych, a drugą dla rowerzystów pozostawiając na niej jednak drzewa, które jedynie miejscowo zwężałyby przejazd.

Poza poprowadzeniem ścieżki w formie pasa rowerowego ulicą Rejtana, rekomendujemy poprowadzenie jej z ulicy Floriańskiej ulicą boczną – Pinkasa, która jest ulicą ślepą o minimalnym ruchu. Skróci to znacznie przebieg trasy, obniży koszty, oszczędzi drzewa na ulicy Śniadeckich. Jest to też już w tym momencie najkrótsza trasa rowerowa wybierana przez wszystkich rowerzystów małych i dużych!

Jednocześnie przy tej inwestycji apelujemy o zwiększanie powierzchni aktywnej biologicznie w mieście, a więc nie wyłożonej kostką ani asfaltem, która pozwoli na lepszą gospodarkę wodą opadową i odciąży kanalizację miejską. W tym celu zamiast tak monotonnie i nagminnie wykorzystywanej w mieście nawierzchni brukowej, zalecamy wykorzystywaną już z powodzeniem w wielu miastach na ścieżki rowerowe i inne trakty mineralno-żywiczną nawierzchnię wodoprzepuszczalną, które to można też wykorzystać przy budowie wspomnianej ścieżki rowerowej.  


Małgorzata Więch-Kettele    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Małgorzata Więch-Kettele do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook