Petycja przeciwko wycince drzew w Cieszynie

Petycja do

Burmistrza miasta Cieszyna

Mieczysława Szczurka


Sprzeciwiamy się zarządzeniu nr 0050.283.2014 burmistrza miasta Cieszyna Mieczysława Szczurka z dnia 9 kwietnia 2014 w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cieszyn.

Wycinkę alei drzew przy ulicy Sienkiewicza (rosnących w obrębie pasa drogowego) uważamy za nieuzasadnioną i niepotrzebną. Nie zgadzamy się na wycinkę nie tylko z powodów ekologicznych (Cieszyn to miasto, gdzie stężenie zanieczyszczonego powietrze jest wysokie), ale także tych, związanych z dbałością o przestrzeń publiczną. Poziom estetyczny ulicy Sienkiewicza wbrew uzasadnieniom Burmistrza nie wzrośnie. Brakuje nam konsultacji w tej sprawie.

Domagamy się zatem natychmiastowego wstrzymania wykonania zarządzenia nr 0050.283.2014 oraz wykonania ekspertyzy dendrologicznej przy ulicy Sienkiewicza.