Petycja przeciwko zmianie przeznaczenia działki 3/4 AM 4 Kozanów (teren Hali Sportowej K69 Health & Performance przy ulicy Kozanowskiej 69) i jej zabudowie blokami mieszkalnymi i/lub hotelarskimi

Szanowni Państwo,

w oparciu o art. 63 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej działając w interesie publicznym składamy Petycję, w której wyrażamy swój sprzeciw dla prób zmiany zagospodarowania działki 3/4 AM 4 Kozanów, na której w chwili obecnej mieści się hala sportowa. Obecny właściciel przedmiotowej działki na spotkaniu z mieszkańcami przedstawił koncepcję zabudowy tej działki dwoma blokami mieszkalnymi o wysokości 26 metrów (11 kondygnacji). Aby to zrobić dąży do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), w którym w chwili obecnej dopuszczono możliwość budowy obiektów hotelarskich o wysokości do 26 metrów. My, mieszkańcy Kozanowa, wyrażamy nasz zdecydowany sprzeciw wobec prób zmiany bieżącego zagospodarowania działki 3/4 AM 4 Kozanów. Zabudowa tej działki dwoma blokami mieszkalnymi o wysokości do 26 metrów oraz/lub obiektami hotelarskimi jest sprzeczna z obecnym charakterem naszego osiedla oraz potrzebami społeczności lokalnej. Osiedle Kozanów ma długą historię sięgającą aż roku 1208, a od 1928 roku jest częścią Wrocławia. Nasze osiedle, wybudowane w latach 80., zostało zaprojektowane w zamkniętym układzie przestrzennym, z dużą ilością zieleni i przestrzenią między blokami. Ten układ stanowi integralną część naszej społeczności i powinien pozostać nienaruszony, dlatego żądamy aby nie wydawano nowych pozwoleń na budowę na istniejących działkach pod zabudowę mieszkaniową. Zgodnie z art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, planowanie powinno uwzględniać potrzeby społeczności lokalnej oraz ochronę środowiska. Zmiana MPZP powinna być dokonywana z uwzględnieniem tych aspektów. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o uwzględnienie następujących argumentów:

1. Zgodność z przepisami prawa: Zmiana MPZP powinna odzwierciedlać potrzeby mieszkańców oraz chronić środowisko naturalne, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nie zgadzamy się na budowanie w trybie Specustawy Deweloperskiej (Lex Deweloper), która może prowadzić do nadmiernego uproszczenia procedur administracyjnych i nieuwzględnienia pełnych interesów społeczności lokalnej.

2. Zgodność z pierwotnym przeznaczeniem terenu: Działka 3/4 AM-4 została oddana w użytkowanie wieczyste przez Gminę Wrocław z przeznaczeniem pod usługi sportu. W umowie użytkowania wieczystego określono też rodzaj zabudowy jako budowę obiektu sportowo-rekreacyjnego z kortami do gry w tenisa, badmintona i squasha, siłownia, salą gimnastyczną, kompleksem odnowy biologicznej, małą gastronomią i parkingiem.

3. Wartość społeczna hali sportowej: Hala sportowa na działce 3/4 AM 4 pełni kluczową rolę w promowaniu zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. Jej obecność i działalność są nieocenione, szczególnie w obliczu spadku sprawności fizycznej i dominacji mediów społecznościowych.

4. Ochrona środowiska: Nasze osiedle, położone w bliskim sąsiedztwie Odry, posiada unikatowe walory przyrodnicze. Dodatkowy ruch i zanieczyszczenie powietrza wynikające z nowej zabudowy zagrażają lokalnej florze i faunie, a także pogłębiają problem miejskiej wyspy ciepła.

5. Zachowanie przestrzeni i zieleni: Kozanów został zaprojektowany jako osiedle z dużą ilością zieleni i przestrzeni między blokami. Wprowadzenie nowej zabudowy naruszyłoby ten harmonijny układ przestrzenny.  

Żądamy takich zmian w MPZP, które będą uwzględniały i zabezpieczały dotychczasową funkcję terenu na przedmiotowej działce. Nie uspokajają nas komunikaty Prezydenta jak i Wiceprezydenta Wrocławia, że na tym terenie nie będzie budynków mieszkalnych o wysokości 26 metrów, gdyż jest to półprawda. MPZP dopuszcza budowę budynków hotelarskich o wymienionej wysokości. W dobie „patodeweloperki” może dojść do takiego nagięcia przepisów, że obiekt hotelowy stanie się nieformalnym blokiem mieszkalnym, z ograniczoną (i tym samym niezgodną z prawem) liczbą miejsc parkingowych. Apelujemy do Pana/Pani Prezydent i Radnych Miejskich Wrocławia o wysłuchanie naszych głosów i uwzględnienie potrzeb mieszkańców Kozanowa. Nie chcemy, aby nasze obawy były bagatelizowane lub traktowane jako element przedwyborczych obietnic. Powyższa petycja wyraża nasz sprzeciw wobec zmiany przeznaczenia działki 3/4 AM 4 Kozanów, na bloki mieszkalne i/lub hotelarskie. Wspólnie dążymy do zachowania integralności naszego osiedla i uwzględnienia potrzeb społeczności lokalnej oraz ochrony środowiska w procesie planowania przestrzennego. Liczymy na rzetelną i odpowiedzialną decyzję, która pozwoli naszemu osiedlu zachować jego unikalny charakter i wartości, które są dla nas wszystkich bezcenne.  

Z wyrazami szacunku Mieszkanki i Mieszkańcy Kozanowa  


Justyna Stanaszek    Skontaktuj się z autorem petycji