PETYCJA PRZEDSIĘBIORCÓW W PRZEDMIOCIE ODSTĄPIENIA OD DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO PRZEJĘCIA STARACHOWICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ GMINĘ STARACHOWICE.

PETYCJA PRZEDSIĘBIORCÓW W PRZEDMIOCIE ODSTAPIENIA OD DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO PRZEJĘCIA STARACHOWICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ GMINĘ STARACHOWICE.

 

Działając w trybie ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (tekst jednolity:DzU.2018 poz 870) my wymienieni na końcu petycji przedsiębiorcy, pracodawcy, oraz inwestorzy z terenu miasta Starachowice oraz Powiatu Starachowickiego wnosimy o odstąpienie od zamiarów przejęcia przez Gminę Starachowice. Starachowickiego Inkubatora Przedsiębiorstw.

Działający w obecnej formie Inkubator od 1996 roku pozwolił na utworzenie i prowadzenie blisko 200 firm. Stosowane sposoby wsparcia są adekwatne do potrzeb i zapewniają możliwość bezpiecznego prowadzenia działalności niezależnej od władz lokalnych i odpornej na bieżące ruchy polityczne w skali lokalnej.

Doświadczenia inkubatorów w Polsce i UE, wskazują że w szczególności w okresach niesprzyjających dla rozwoju sektora MSP jak obecnie w dobie pandemii inkubatory są najbezpieczniejszą formą przetrwania dla mikro i małych firm, gwarantując im stabilność i wsparcie w sytuacjach kryzysowych.

Przejęcie zadań prowadzenia przez samorząd lokalny — (ewenement w skali kraju i UE) budzi nasze podejrzenia co do intencji pomysłodawców i w związku z tym wyrażamy swój zdecydowany sprzeciw.

Sam sposób w jaki prowadzi się działania zmierzające do niemal natychmiastowego przejęcia Starachowickiego Inkubatora Przedsiębiorstw — bez jakichkolwiek konsultacji czy przekazania choćby informacji, jest wręcz skandaliczny i niedopuszczalny i to w chwili gdy ważą się losy wielu firm z powodu pandemii.

Uważamy że podejmowane działania są szkodliwe i jest to krok wstecz w realizacji strategii gospodarczej miasta oraz przejście na ekstensywną a nie intensywną ścieżkę rozwoju miasta.

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną i pilność poruszonej sprawy w niniejszej petycji, nie zostaje ona podpisana w sposób tradycyjny przez osoby ją wnoszące. Podpisy te będą mogły być złożone po ustaniu obecnej sytuacji epidemiologicznej. W celu ewentualnej weryfikacji woli przystąpienia do niniejszej petycji, podane zostają kontakty telefoniczne. Do tego czasu prosimy, aby kontakt odbywał się za pośrednictwem naszego reprezentanta.

W trybie art.4 ust 3 ustawy o petycjach wyrażamy zgodę na nieograniczoną publikację niniejszej petycji z zachowaniem integralności dokumentu.

W trybie art.4 ust.4 ustawy o petycjach jako podmiot nas reprezentujący wskazujemy Pana Marka Dzwonka- firma BUDMONT tel. 695-761-919  

 

 

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Factor do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...