PETYCJA PRZEDSIĘBIORCÓW W PRZEDMIOCIE ODSTĄPIENIA OD DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO PRZEJĘCIA STARACHOWICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ GMINĘ STARACHOWICE.

PETYCJA PRZEDSIĘBIORCÓW W PRZEDMIOCIE ODSTAPIENIA OD DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO PRZEJĘCIA STARACHOWICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ GMINĘ STARACHOWICE.

 

Działając w trybie ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (tekst jednolity:DzU.2018 poz 870) my wymienieni na końcu petycji przedsiębiorcy, pracodawcy, oraz inwestorzy z terenu miasta Starachowice oraz Powiatu Starachowickiego wnosimy o odstąpienie od zamiarów przejęcia przez Gminę Starachowice. Starachowickiego Inkubatora Przedsiębiorstw.

Działający w obecnej formie Inkubator od 1996 roku pozwolił na utworzenie i prowadzenie blisko 200 firm. Stosowane sposoby wsparcia są adekwatne do potrzeb i zapewniają możliwość bezpiecznego prowadzenia działalności niezależnej od władz lokalnych i odpornej na bieżące ruchy polityczne w skali lokalnej.

Doświadczenia inkubatorów w Polsce i UE, wskazują że w szczególności w okresach niesprzyjających dla rozwoju sektora MSP jak obecnie w dobie pandemii inkubatory są najbezpieczniejszą formą przetrwania dla mikro i małych firm, gwarantując im stabilność i wsparcie w sytuacjach kryzysowych.

Przejęcie zadań prowadzenia przez samorząd lokalny — (ewenement w skali kraju i UE) budzi nasze podejrzenia co do intencji pomysłodawców i w związku z tym wyrażamy swój zdecydowany sprzeciw.

Sam sposób w jaki prowadzi się działania zmierzające do niemal natychmiastowego przejęcia Starachowickiego Inkubatora Przedsiębiorstw — bez jakichkolwiek konsultacji czy przekazania choćby informacji, jest wręcz skandaliczny i niedopuszczalny i to w chwili gdy ważą się losy wielu firm z powodu pandemii.

Uważamy że podejmowane działania są szkodliwe i jest to krok wstecz w realizacji strategii gospodarczej miasta oraz przejście na ekstensywną a nie intensywną ścieżkę rozwoju miasta.

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną i pilność poruszonej sprawy w niniejszej petycji, nie zostaje ona podpisana w sposób tradycyjny przez osoby ją wnoszące. Podpisy te będą mogły być złożone po ustaniu obecnej sytuacji epidemiologicznej. W celu ewentualnej weryfikacji woli przystąpienia do niniejszej petycji, podane zostają kontakty telefoniczne. Do tego czasu prosimy, aby kontakt odbywał się za pośrednictwem naszego reprezentanta.

W trybie art.4 ust 3 ustawy o petycjach wyrażamy zgodę na nieograniczoną publikację niniejszej petycji z zachowaniem integralności dokumentu.

W trybie art.4 ust.4 ustawy o petycjach jako podmiot nas reprezentujący wskazujemy Pana Marka Dzwonka- firma BUDMONT tel. 695-761-919  

 

 

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Factor będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Numer telefonu nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Te informacje nie będą wyświetlane publicznie w Internecie.

Te informacje nie będą wyświetlane publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...