Petycja Stowarzyszenia Księgowych w Polsce o odroczenie terminów składania m.in. wszelkich deklaracji i zeznań podatkowych

Petycja wspierająca postulaty Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

W związku z niecodzienną i trudną sytuację, w jakiej obecnie znajduje się cały kraj, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce wystąpiło do premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o uwzględnienie w ustawie, dotyczącej szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, dodatkowych postulatów.

Stowarzyszenie wnioskuje o odroczenie terminów składania wszelkich deklaracji i zeznań podatkowych, sprawozdań do Narodowego Banku Polskiego, Głównego Urzędu Statystycznego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wszelkich instytucji udzielających dotacji oraz sporządzenia, podpisania i zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2019, a także innych raportów i zeznań okresowych, dla których rygorystyczne terminy wynikają z innych przepisów, w tym o obrocie papierami wartościowymi, Prawa bankowego, dla których termin sporządzania i złożenia przypada po dniu 12.03.2020 r.

Pismo zostało również wysłane do ministra finansów Tadeusza Kościńskiego, minister rozwoju Jadwigi Emilewicz, Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek oraz Marszałka Senatu RP Tomasza Grodzkiego. Sprawa jest niezwykle poważna dla przedsiębiorców i całej gospodarki, w związku z tym prosimy o podpisanie petycji wspierającej postulaty Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. 

Treść pisma poniżej.

Pismo_w_sprawie._._._.jpg

Pismo_w_sprawie2._._._.jpg


Małgorzata Szczepańska, rzecznik prasowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Zarząd Główny    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Małgorzata Szczepańska, rzecznik prasowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Zarząd Główny do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...