Petycja w interesie publicznym Dotycząca remontu i rozbudowy drogi dojazdowej oraz parkingu przy Orzeszkowej 9.

Tarnobrzeg, dn. 09.03.2020 r.

Reprezentant
Dominik Potok
ul. Orzeszkowej 9
39-400 Tarnobrzeg


Prezydent Miasta Tarnobrzega
Dariusz Bożek
ul. Kościuszki 32
39-400 Tarnobrzeg

Petycja w interesie publicznym Dotycząca remontu i rozbudowy drogi dojazdowej oraz parkingu przy Orzeszkowej 9.

Szanowny Panie Prezydencie

Działając w imieniu mieszkańców osiedla „Serbinów”, pracowników i rodziców dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 17 oraz Żłobka Miejskiego Nr 2 jak i pracowników a także klientów firm działających w obrębie obszaru wnoszę petycję z prośba o interwencję oraz wspólne działanie razem z Tarnobrzeską Spółdzielnią Mieszkaniową które doprowadzi do realizacji dwóch postulatów:

1. Poprawy bezpieczeństwa, poprawy własności użytkowych jak również poprawy zatraconych walorów estetycznych tej części osiedla poprzez generalny remont i rozbudowę parkingu przy ulicy Orzeszkowej 9.

2. Poprawy bezpieczeństwa w obrębie ciągów ruchu pieszych, przepustowość i walorów użytkowo-estetycznych poprzez generalny remont drogi dojazdowej do parkingu jak również jej umożliwienie wjazdu na nią bezpośrednio z ulicy im. Gen. W. Sikorskiego poprzez stworzenie nowego odcinka drogi.

Stan nawierzchni parkingu jak i drogi dojazdowej jest tragiczny, a jej łatanie nie wpływa na poprawę sytuacji. Parking posiada zbyt mało miejsc parkingowych w stosunku do jego obciążenia (które stale wzrasta) co prowadzi bezpośrednio do niebezpieczeństwa związanego ze zwiększonym prawdopodobieństwem uszkodzenia samochodów, niebezpieczeństwem wypadku na ciągach ruchu pieszych między blokiem mieszkalnym przy ul. Elizy Orzeszkowej 1 a blokiem mieszkalnym przy ul. Jana Matejki 2 będącym wynikiem wychodzenia pieszych zza zaparkowanych w ścisku samochodów oraz co najważniejsze obciążenie parkingu oraz chaos jaki na nim parkuje prowadzi do częstego zastawiania obszaru, który spełnia funkcję drogi pożarowej do obiektów Przedszkola, Żłobka oraz Budynku Handlowego Jędruś. Parking w nocy jest nieoświetlony oraz w jego obrębie nie ma żadnego monitoringu co dodatkowo wpływa na zmniejszenie bezpieczeństwa w jego obszarze jak i powoduje zbieranie się w okolicy Stacji Transformatorowej grup pijących alkohol.

Dodatkowo wracając do samej drogi dojazdowej to jej przepustowość z racji braku miejsc parkingowych jest również zmniejszona, ponieważ traktowana jest ona jako część parkingu i ta sytuacja ma miejsce również na skrzyżowaniu z drogą prostopadłą znajdującą się na obszarze tej samej działki.

W związku z powyższym rozwiązaniem problemu będzie remont i przebudowa drogi dojazdowej oraz parkingu co wpłynie bezpośrednio na komfort życia mieszkańców oraz pozostałych osób z niego korzystających jak również wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo pieszych oraz mienia ruchomego a także poprawi estetykę tej części osiedla. Pozwoli również na bezproblemowy dojazd służb medycznych, straży pożarnej oraz policji, służb komunalnych jak i pojazdów realizujących dostawy towarów i sprzętu. Realizacja tego zadania będzie możliwa na przykład przy uruchomieniu projektu wspólnych działań między spółdzielniami a miastem Tarnobrzeg o którym Sz. P. Prezydent opowiadał w odpowiedzi na pytania czytelników Tygodnika Nadwiślańskiego.

W imieniu wszystkich podpisanych proszę o przychylne rozpatrzenie petycji prowadzące do rozwiązania problemów w niej opisanych.

W załączniku nr 1 zamieszczam informacje dotyczące koncepcji przebudowy oraz informacje o przestrzeni i jej struktury własnościowej.

Wyrażam zgodę na umieszczanie moich danych osobowych na stronie Urzędu Miasta Tarnobrzeg.

W imieniu społeczności
Dominik Potok

Złączniki:

1. Informacje Techniczne

Petycja-2.jpg

Petycja-3.jpg

 

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Dominik Potok do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook