Apel o utrzymanie statusu kulturoznawstwa jako dyscypliny naukowej

Do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

Pana Jarosława Gowina

Szanowny Panie Ministrze,

z niepokojem przyjęliśmy informację o planach wykreślenia kulturoznawstwa z wykazu dyscyplin naukowych. Podzielamy w tej sprawie obawy Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego oraz reprezentantek i reprezentantów środowiska nauk humanistycznych i kultury, w tym wielu instytucji w Polsce, które poparły apel, skierowany Do Pana Ministra przez władze Towarzystwa.

Jesteśmy studentami i absolwentami kulturoznawstwa z różnych ośrodków akademickich w Polsce oraz absolwentami innych kierunków studiów, którzy wielokrotnie profesjonalnie współpracowali z polskimi kulturoznawczyniami i kulturoznawcami. Mamy świadomość, że wykreślenie kulturoznawstwa z listy dyscyplin naukowych, wynikające z planowanego dostosowania systemu polskiej nauki do podziału funkcjonującego w ramach OECD nie jest równoznaczne z likwidacją studiów kulturoznawczych. Jednak również i dla dalszego rozwoju kierunku studiów decyzja ta może przynieść szereg negatywnych konsekwencji, których się obawiamy: obniżenie prestiżu dyplomów licencjata i magistra, ograniczenie możliwości rozwoju naukowego, dydaktycznego i instytucjonalnego instytutów i katedr, w których studia kulturoznawcze są prowadzone. Nie da się rozwijać dobrze działalności dydaktycznej w żadnej dziedzinie bez jej rozwoju naukowego.

Z wielką przykrością odbieramy również komentarze medialne, w których – w związku z tymi planami – polskie studia kulturoznawcze z ponad 40-letnią tradycją zrównuje się z szeregiem egzotycznych kierunków, powoływanych w minionych latach pochopnie i bez umocowania w naukowym rozwoju konkretnych dyscyplin. Pragniemy zauważyć, że polskie studia kulturoznawcze mają na tym tle inny status, tradycję i perspektywy. Rozwijane systematycznie od lat 70. były oryginalnym projektem naukowym, dorównującym niemieckim Kulturwissenschaft i anglosaskim cultural studies. Rozwijały się między innymi dzięki sformułowaniu niezwykle ważnych, autorskich teorii kultury prof. Jerzego Kmity i prof. Stanisława Pietraszki. Najważniejsze polskie ośrodki kulturoznawcze przyczyniły się do wzmocnienia nowatorskiego charakteru polskiej humanistyki pod koniec XX wieku oraz do żywego dialogu z międzynarodowym środowiskiem naukowym. To wszystko gwarantowało i nadal gwarantuje wysoki poziom kształcenia, a wielu z nas zapewniło kompetencje pozwalające na aktywność zawodową i odnoszenie sukcesów na rynku pracy i w różnych dziedzinach życia społecznego: w publicznym sektorze instytucji kultury, w administracji publicznej, w mediach, w edukacji, w biznesie. Nie czujemy się posiadaczami bezużytecznej wiedzy i niepotrzebnych umiejętności. Oczekujemy, że status polskiej humanistyki będzie dzięki reformie podniesiony, a nie obniżony

Apelujemy o utrzymanie statusu polskiego kulturoznawstwa jako humanistycznej dyscypliny naukowej.

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Jakub Walczyk do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...