PETYCJA W OBRONIE UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KEN W KRAKOWIE

Od jesieni 2020 roku w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, najstarszej polskiej uczelni kształcącej nauczycieli, wprowadzany jest tzw. plan naprawczy. Forsując kategoryczne argumenty o zapaści finansowej, władze uczelni  stosują niemal wyłącznie jeden środek zaradczy: zwalnianie pracowników. W ostatnich tygodniach wychodzi jednak na jaw coraz więcej dowodów podważających potrzebę drastycznych cięć i zwolnień. Ministerstwo Edukacji i Nauki zanegowało konieczność wprowadzania na Uczelni „programu naprawczego” w rozumieniu ustawowym [1], zaś sprawozdanie finansowe za 2020 rok wykazuje stabilną sytuację [2]. Wydaje się, że pracownicy są celowo wprowadzani w błąd.

Ostatnio pod naciskiem społeczności akademickiej Kanclerzowi zostały wprawdzie cofnięte uprawnienia do jednoosobowego podejmowania decyzji i działań restrukturyzacyjnych. Niestety, nadal wręczane są zwolnienia licznym pracownikom, w tym osobom ze znaczącym dorobkiem, wysoką pozycją w świecie nauki czy pełniących funkcje kierownicze, jak prof. Janusz Majcherek [3], a także promotorom doktoratów [4]. W jednym z Instytutów na wniosek dyrektora zwolniono dziesięciu pracowników badawczo-dydaktycznych (prawie 1/3 pracowników!), w tym pięcioosobową grupę, której dorobek naukowy i wkład w dyscyplinę nawet dziesięciokrotnie przewyższa dorobek osób niezwolnionych. W tym samym Instytucie ogłasza się później nowe konkursy i przyjmuje innych, nieodpowiadających potrzebom jednostki. Z kolei gdzie indziej zwalnia się zasłużonych profesorów, m. in. poprzedniego Rektora. Zwolnienia dotykają także doświadczonych pracowników administracji, mających poczucie, iż zawinili wyłącznie tym, że pracowali dla poprzednich ekip rektorskich. 

Kryteria typowania pracowników do zwolnień są całkowicie niejasne, w większości przypadków nie były konsultowane ani z radami jednostek, ani z radami dyscyplin. Pracownicy odwołujący się od decyzji nie byli przyjmowani przez Rektora. Wydaje się, że mamy do czynienia z zapaścią funkcjonowania statutowych i kolegialnych władz Uczelni, a nie z zapaścią finansową.

Prasa tymczasem podchwytuje wiadomości o tym, że procesowi domniemanych reform towarzyszą rażące przejawy dyskryminacji, a także naruszenia prawa pracy [5], norm etycznych i dobrych obyczajów: zastraszanie [6], pogróżki, zakaz udziału w protestach [7]. Jest pewnym, że wśród pracowników wzmaga się obawa o pracę, a także o przyszłość Uniwersytetu, jako że wprowadzane zmiany mogą mieć zgubny wpływ na jakość kształcenia i poziom naukowy, szczególnie w perspektywie zbliżającej się ewaluacji. Krążą domysły na temat prawdziwych powodów przeprowadzanych zmian, skoro wiadomo, że nie mamy do czynienia z katastrofą finansową, jak twierdziły dotychczas władze. Rozmaite spekulacje odbierają spokój pracownikom i mają zgubny wpływ na wizerunek uczelni [8].

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie jest wspólnym dobrem nie tylko dla obecnych pracowników i studentów, lecz także dla absolwentów i wszystkich tych, którzy przyczynili się do budowania jego prestiżu, zarówno w wymiarze materialnym, jak i duchowym.  Nie dopuśćmy do zaprzepaszczenia tych wartości i znaczącego dorobku Uczelni. Nie pozwólmy, by finansowany ze środków publicznych, uniwersytet był wykorzystywany na działania nieetyczne, czy mające nawet znamiona represji powielających niechlubne precedensy historyczne.

Wzywamy Władze Uniwersytetu do cofnięcia szkodliwych decyzji kadrowych i rozpoczęcia dialogu z całą społecznością akademicką, w tym ze studentami, którzy niepokoją się i organizują protesty [9]. Nie pozwólmy, aby Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie kojarzył się z UPadkiem! Sprawmy, by z tego bezprecedensowego kryzysu powstał odnowiony Uniwersytet Przyszłości!  

Apelujemy do środowisk akademickich, naukowych i kultury, a także do wszystkich sympatyków, w Polsce i za granicą, by poparli tę petycję, wyrażając swój sprzeciw wobec niszczenia dorobku, potencjału naukowego i wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

For the English version:

http://petition-up.prv.pl/Pedagogical_University.pdf

 

Petycję podpisali m. in.

prof. Bolesław Faron, rektor em. Uniwersytetu Pedagogicznego

prof. Zenon Uryga, rektor em. Uniwersytetu Pedagogicznego

prof. Feliks Kiryk, rektor em. Uniwersytetu Pedagogicznego

prof. Henryk Żaliński, rektor em. Uniwersytetu Pedagogicznego

prof. Michał Śliwa, rektor em. Uniwersytetu Pedagogicznego

prof. Kazimierz Karolczak, były rektor Uniwersytetu Pedagogicznego

dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP, była prorektor Uniwersytetu Pedagogicznego

prof. Bogusław Skowronek, były dziekan Wydziału Filologicznego i prorektor Uniwersytetu Pedagogicznego

prof. Mariusz Wołos, były prorektor Uniwersytetu Pedagogicznego

prof. Jacek Chrobaczyński, były prorektor Uniwersytetu Pedagogicznego

prof. Jan Suchanicz, były prorektor Uniwersytetu Pedagogicznego

dr hab. Roman Malarz, prof. UP, były prorektor Uniwersytetu Pedagogicznego

prof. Tadeusz Budrewicz, były prorektor Uniwersytetu Pedagogicznego

prof. Grzegorz Przebinda, Uniwersytet Jagielloński, były Rektor Państwowej Wyższj Szkoły Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie, członek Rady Uczelni Uniwersytetu Pedagogicznego

prof. Michał Paweł Markowski, Uniwersytet Jagielloński, University of Illinois at Chicago

prof. Czesław Porębski, profesor em. Uniwersytetu Jagiellońskiego

prof. Joanna Tokarska-Bakir, Uniwersytet Warszawski

prof. Tadeusz Gadacz, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

prof. Ireneusz Krzemiński, Uniwersytet Warszawski

prof. Stanisław Obirek, Uniwersytet Warszawski

prof. Jan Hartman, Uniwersytet Jagielloński

prof. Janusz Czapiński, profesor em. Uniwersytetu Warszawskiego

prof. Andrzej Żbikowski, Uniwersytet Warszawski

prof. Mirosława Marody, Uniwersytet Warszawski

dr hab. prof. IFIS PAN, Agata Bielik-Robson, University of Nottingham, Uniwersytet Warszawski

prof. Andrzej Szahaj, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu   

prof. Magda Potok, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. Magdalena Heydel, Uniwersytet Jagielloński

prof. Leszek Balcerowicz, Szkoła Główna Handlowa

prof. Adam Chmielewski, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Piotr Bartula, Uniwersytet Jagielloński

prof. Paweł Starosta, były prorektor Uniwersytetu Łódzkiego

prof. Krzysztof Gorlach, Uniwersytet Jagielloński

prof. Andrzej Kaleta, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. Maria Halamska, IRWiR PAN, Uniwersytet Warszawski

 

 

Zaniepokojenie sytuacją w naszym Uniwersytecie wyrazili na piśmie: 

Rady Dyscyplin Nauk Socjologicznych i Nauk o Kulturze i Religii Wydziału Humanistycznego AGH, https://www.facebook.com/WH.AGH/photos/a.302720916406798/4319479228064260/

Katedra Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,27102791,uek-w-obronie-zwalnianych-pracownikow-z-up-to-pierwszy-gest.html

Rzecznik Praw Obywatelskich, https://www.rp.pl/Kadry/305249926-Rzecznik-o-zwolnieniach-krakowskich-profesorow.html

prof. Grzegorz Przebinda, Uniwersytet Jagielloński, członek Rady Uczelni Uniwersytetu Pedagogicznego, https://forumakademickie.pl/wp-content/uploads/2021/05/Krzywda-ludzka-w-Uniwersytecie-Pedagogicznym-w-Krakowie.pdf?

 

[1] https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=C2WJ3G&view=null

[2] https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,27133705,uczelni-nie-grozi-bankructwo-czyn-niegodny-poslowie-z.html

[3] https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,27083906,prof-majcherek-o-zwolnieniach-na-up.html

[4]  https://www.facebook.com/wolnanauka/photos/pcb.250878396823780/250876353490651/

[5] https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C87778%2Ckrakow-bedzie-kontrola-pip-na-uniwersytecie-pedagogicznym.html

[6] https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-zastraszeni-profesorowie-plan-masowych-zwolnien-kryzysowa-sy,nId,5256985#crp_state=1

https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,27133258,uniwersytet-pedagogiczny-donosi-do-prokuratury-jego-wladze.html

[7] https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,27111675,protest-studentow-up-wolali-wolny-uniwersytet-nie-dla.html

[8] https://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/kolejne-czystki-na-uniwersytecie-pedagogicznym-w-krakowie-pis-przejmuje-up-w-krakowie/9y1x230

[9] https://krakow.naszemiasto.pl/krakow-studenci-uniwersytetu-pedagogicznego-protestowali/ar/c1-8288648

 


Nina Pluta Podleszańska, Anna Stolińska, Piotr Trojański, Uniwersytet Pedagogiczny im KEN w Krakowie    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Nina Pluta Podleszańska, Anna Stolińska, Piotr Trojański, Uniwersytet Pedagogiczny im KEN w Krakowie do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...