Petycja w obronie zajęć w Młodzieżowym Domu Kultury w Lubinie (do prezydenta miasta Lubina)

 

 

Prezydet Miasta Lubina

Sz.P. Robert Raczyński

ul. Rynek 23

59-300 Lubin

 

PETYCJA

w obronie zajęć w Młodzieżowym Domu Kultury w Lubinie

 

 

My, niżej podpisani, składamy niniejszą petycję prosząc Pana o zaangażowanie się w znalezienie rozwiązania trudnej sytuacji Młodzieżowego Domu Kultury w Lubinie, któremu grozi likwidacja większości zajęć edukacyjnych.

Placówka ta jest ogólnodostępnym miejscem kształcenia kulturalnego i sportowego dzieci i młodzieży. Kadra pedagogów z ogromnym doświadczeniem, od w sumie 50 lat kształci lubińską młodzież w zakresie kultury i sztuki, pozwalając odkrywać oraz rozwijać zainteresowania i talenty w wielu dziedzinach, których znaczna część nie jest objęta działalnością edukacyjną szkół. Bardzo istotne jest to, że opłaty za udział we wszystkich zajęciach nigdy nie były wysokie, co pozwalało na powszechny dostęp do nich, dzięki czemu zawsze cieszyły się one ogromnym zainteresowaniem (ilość chętnych niejednokrotnie przewyższała liczbę przygotowanych miejsc).

Zdajemy sobie sprawę z tego, że plany likwidacji zajęć spowodowane są trudnościami budżetowymi Starostwa Powiatowego w Lubinie, dlatego szukamy wsparcia oraz rozwiązań tej sytuacji także poza Starostwem. Jesteśmy głęboko przekonani, że efekty rozwoju kulturalnego i artystycznego dzieci i młodzieży są wartością nieprzeliczalną na żadne pieniądze.

Liczymy na to, że Pańskie wieloletnie doświadczenie i wkład pracy na rzecz lokalnej społeczności przyczynią się do uratowania placówki pełniącej ważną rolę społeczno-kulturalną w regionie.

 

 

Z poważaniem,

 

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego MDK Małgorzata Pelak

Przewodniczący Rady Rodziców MDK Marek Danysz

 

W imieniu:

Uczestników zajęć Młodzieżowego Domu Kultury w Lubinie,

ich Rodziców, Samorządu Uczniowskiego MDK

Rady Rodziców MDK

oraz mieszkańców Lubina

Podmiot reprezentujący:

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego MDK

Małgorzata Pelak

ul.Odrodzenia 13/9

59-300 Lubin

malgosia.pelak@wp.pl


Małgorzata Pelak    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Małgorzata Pelak do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook