Petycja w sprawie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż DW651

Przechwytywanie2.PNG

 

Szanowny Panie Dyrektorze!


My, podpisani poniżej oraz na listach załączonych do niniejszego pisma: członkowie grupy Rowerowa Gołdap oraz mieszkańcy Gołdapi, Jurkiszek, Galwieć, Pluszkiejm, Dubeninek, Żytkiejm i pozostałych miejscowości leżących przy drodze wojewódzkiej 651, a także sympatycy jazdy rowerowej, preferujący rower nad inne środki lokomocji, zwracamy się do Pana Dyrektora z prośbą o budowę ścieżki rowerowej pomiędzy miejscowościami Botkuny (gmina Gołdap) i Żerdziny (gmina Dubeninki) w pasie drogi wojewódzkiej nr 651.

Jednocześnie wyrażamy nadzieję, że stanie się to jednocześnie z planowaną przebudową DW651. Inwestycja ta nie dość, że ułatwi życie mieszkańcom okolicy, licznie dojeżdżającym m.in. do pracy i szkoły, to jeszcze wpłynie na poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Nie tylko rowerzystów, ale także kierowców i pieszych.

Obecnie droga rowerowa lub pieszo-rowerowa wzdłuż DW651 istnieje tylko na krótkim odcinku w Botkunach, od Kiepojć do skrzyżowania w kierunku Stańczyków oraz tuż przed granicą województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Są one częścią szlaku rowerowego Green Velo, przebiegającego łącznie przez pięć województw. Pozostała część szklaku Green Velo przez wschodnią część gminy Gołdap i gminę Dubeninki przebiega w większości daleko od zabudowań, po polnych, często zniszczonych przez ciężki sprzęt drogach. Ze względu na niedostosowanie szlaku do rowerów turystycznych, turyści i miejscowi rekreacyjni rowerzyści wybierają częściej jazdę po drodze nr 651, co przy obecnym, a także w przyszłości zwiększonym ruchu wystawia ich na niebezpieczeństwo.

Za koniecznością zbudowania wnioskowanej trasy rowerowej przemawia również istniejąca rzeczywistość, nie tylko ta turystyczna. W wielu przypadkach to rower jest jedynym dostępnym środkiem lokomocji na krótszych odcinkach, gdyż komunikacja autobusowa na tej trasie w ostatnich kilku latach została zredukowana niemal całkowicie.

Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że tak jak w całej Europie tak i w Polsce stawia się na rozwój ekologii i zdrowego trybu życia, a co za tym idzie - promuje komunikację rowerową jako tanią i naturalną alternatywę dla pojazdów mechanicznych. Również w naszym kraju tendencja ta ma charakter wzrostowy. Mając nadzieję, że przedstawione powyżej racje Pan Dyrektor uzna za zasadne, a przywołane argumenty za wystarczające - wnosimy jak na wstępie.


Rowerowa Gołdap; Jan.S    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Rowerowa Gołdap; Jan.S do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...