Petycja w sprawie budowy parku rekreacyjnego w Plewiskach

Mieszkańcy Gminy Komorniki                                    Plewiska, 20.06.2021                                                                                           

                                                             Do Wójta oraz Rady Gminy Komorniki

                       Petycja w sprawie budowy parku rekreacyjnego w Plewiskach              

     My, niżej podpisani, mieszkańcy gminy Komorniki, uprzejmie wnosimy o uwzględnienie w budżecie gminy na przyszły rok budowy parku rekreacyjnego w Plewiskach w rejonie ul. Skrytej i Cechowej (działka o nr 1037/7), którego projekt jest już wykonany i czeka na realizację.             

     Prośbę swą motywujemy faktem, iż powszechnie wiadomo, że brakuje terenów zielonych w Plewiskach gdzie mieszkańcy mogliby spędzać czas na świeżym powietrzu, czy to bardziej, czy mniej aktywnie. Czy to spacerując z rodziną czy też biegając bądź jeżdżąc na rowerze. Co roku w kolejnych edycjach budżetu obywatelskiego największym powodzeniem cieszą się projekty dotyczące budowy parków rekreacyjnych, co dodatkowo wskazuje na ogromną potrzebę powstawania takich miejsc.

     Wspomniany wyżej obszar Plewisk jest ubogi w tereny zieleni rekreacyjnej, dlatego uważamy, że istniejący już projekt powstania parku w tym rejonie jest najlepszym z możliwych pomysłów do wykorzystania należących do gminy gruntów w naszym regionie, na którym jest duża gęstość zaludnienia. Tę sytuację obrazuje m.in. poniżej załączona rycina pochodząca z istniejącego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru będącego przedmiotem petycji.  

     Z informacji uzyskanych od pracowników gminy wynika, że istnieje już projekt z wymaganymi pozwoleniami na budowę. Dlatego, brakuje już tylko wsłuchania się w głos mieszkańców i pozytywnej decyzji o uwzględnieniu tej inwestycji w budżecie gminy, żeby móc ją zrealizować. Zdajemy sobie sprawę, że w gminie jest wiele potrzeb, natomiast poprzedni rok pokazał jak ważna dla zdrowia psychicznego i fizycznego człowieka jest możliwość spędzenia czasu na świeżym powietrzu w otoczeniu zieleni, chociażby możliwość wyjścia na spacer w odseparowanym od ulicznego ruchu miejsca. Dlatego też bardzo prosimy o uwzględnienie projektu parku rekreacyjnego w Plewiskach do budżetu gminy i jak najszybszą jego realizację.

pzp1.png

                                                                                                 Z poważaniem,

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Justyna Kozielec do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...