Petycja w sprawie dostępu do Tarczy 6.0, 7.0 i PFR 2.0 dla przedsiębiorców wykluczonych ze spadkiem 70%+

 Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Sz.P. Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Sz. P. Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów

Sz. P. Jarosław Kaczyński, Wiceprezes Rady Ministrów

Sz. P Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów

 

Sz. P Jarosław Gowin, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Sz.P. Olga Semeniuk, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Sz.P. Marek Niedużak, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii 

Sz. P Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej

Sz. P. Adam Adamowicz Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Sz. P. Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Sz.P. Tadeusz Kościński, Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

 

 

 

Petycja w sprawie dostępu do Tarczy 6.0 i 7.0 z późniejszymi zmianami oraz ponownego uruchomienia Tarczy PFR 2.0 z włączeniem WSZYSTKICH przedsiębiorców wykluczonych, którzy odnotowali spadek 70%+  w następstwie covid-19.

 


W imieniu przedsiębiorców wykluczonych z jesienno-zimowych programów pomocowych Tarczy 6.0 i 7.0 z późniejszymi zmianami oraz Tarczy PFR 2.0 występujemy do Rządu RP z prośbą o uwzględnienie postulatów petycji. Bezsilni, pełni lęku o nasze zdrowie i nasze firmy budowane przez lata z pełnym zaangażowaniem i pasją, WIERZYMY, że  słowa Pana Premiera Mateusza Morawieckiego „Przeznaczymy na kolejne wsparcie naszych przedsiębiorców 35 miliardów złotych. Nikogo nie zostawimy bez pomocy!" zostaną wdrożone w życie. Podkreślamy, że czas nie działa na naszą korzyść, zobowiązania którymi jesteśmy obarczeni skłaniają nas do zamykania firm. Wnosimy o potraktowanie głosu przedsiębiorców wykluczonych jako priorytetu i podjęcie szybkich i efektywnych działań umożliwiających implementację poniższych postulatów.

 

Postulat 1

Postulujemy o udzielenie pomocy:

MŚP notującym spadek obrotów (przychodów) w następstwie wystąpienia COVID-19 o co najmniej 70% bez określenia branży.

Każdy przedsiębiorca niezależnie od prowadzonej działalności, potrafiący wykazać spadek obrotów w wysokości 70% bezwzględnie powinien zostać objęty pomocą Rządu. Tak drastyczny spadek nie wynika z nieudolnego prowadzenia firmy a jest ściśle związany z restrykcjami wprowadzanymi przez Rząd. Obligatoryjnie pomoc powinna być kierowana do działalności, których miejsca pracy zostały zamknięte typu galerie handlowe, sklepiki szkolne, kluby fitness. Kody PKD nie są przejrzyste, do września 2020r. służyły do celów statystycznych. Nasze miejsca pracy nie były zamykane uwzględniając kody PKD dlatego daleko krzywdzące i niesprawiedliwe jest udzielanie pomocy na podstawie kodu PKD, do tego przeważającego kodu PKD w Tarczach 6.0 i 7.0 z późniejszymi zmianami . Ponadto notowane spadki obrotów wynikają z przerwanego łańcucha dostaw - zakaz organizacji imprez wpływa m.in na branżę weselną (dekoratorki, konsultanci ślubni, florystyka, wypożyczalnie gastronomiczne, agencje eventowe, zespoły muzyczne, fotografowie), zamknięte punkty detaliczne nie generują popytu w hurcie, zamknięte hotele blokują turystykę, niszczą punkty sprzedaży pamiątek a skutkiem zakazu podróżowania jest drastyczny spadek przychodów w miejscowościach z potencjałem turystycznym. To tylko nieliczne przykłady negatywnie wpływające na kondycję MŚP. 

 

Postulat 2

Postulujemy o ponowne uruchomienie Tarczy finansowej PFR 2.0 i bezwzględne włączenie do pomocy WSZYSTKICH przedsiębiorców wykluczonych,  którzy odnotowali spadek 70%+  w następstwie covid-19.

 

PFR odrzuca wnioski przedsiębiorców bez podania przyczyny a to skutkuje fundowaniem przedsiębiorcom maksymalnej dawki stresu. Popierając dbałość i troskę Rządu o zdrowie Polaków postulujemy o przywrócenie Tarczy finansowej PFR 2.0 i jednocześnie żądamy przejrzystości czyli podania konkretnych argumentów niespełnienia punktu regulaminu w przypadku odrzucenia wniosku.

 

Firmy, których kody PKD znalazły się w Tarczy finansowej PFR 1.0 mogą skorzystać ze 100% umorzenia zarówno Tarczy finansowej 1.0 jak i 2.0. Wykluczonych ze wsparcia , pomimo krytycznej sytuacji w jakiej się znajdują, ten przywilej nie obejmuje. To podwójnie krzywdzące i niesprawiedliwe, nie otrzymują Tarczy finansowej PFR 2.0 i jednocześnie nie mogą starać się o całkowite umorzenie Tarczy finansowej 1.0!

 

Obecnie w krytycznej sytuacji finansowej spowodowanej epidemią SARS-Cov-2 znajduje się cała grupa polskich przedsiębiorców pozostawionych bez wsparcia Rządu. Przedsiębiorcy okradają swoje Rodziny- nie zarabiają a są zmuszeni regulować koszty działalności! Nie mamy szans na wsparcie finansowe z banków, bo przestaliśmy być wiarygodnymi kredytobiorcami. Zaciskamy sobie pętlę na szyi korzystając z finansowania pozabankowego, kredyt spłacamy kredytem! Dążymy, nie ze swojej woli, nie mając realnego wpływu na działania siły wyższej, do unicestwienia dorobku naszego życia! Nadrzędnym celem każdej pomocy państwowej ma być jednakowe czyli sprawiedliwe traktowanie przedsiębiorców, bez wyjątku! Każdy z przedsiębiorców jest zobligowany do płacenia składek ZUS i podatków, a to jest równoważne z dostępem do programów pomocowych w przypadku działania siły wyższej -każdego przedsiębiorcy, bez wyjątku! Państwo nie powinno dzielić społeczeństwa, a tak stworzone zasady wsparcia bezsprzecznie doprowadzają do konfliktów. Branża MŚP to 2mln 80tys przedsiębiorców, nasze działalności przypisujemy 654 kodom PKD a pomoc jest kierowana do wybranych 54 kodów! "Bez silnego MŚP nie ma silnej gospodarki i silnego Państwa. 60%PKB, 80%miejsc pracy to są w tej chwilę parametry ekonomiczne, które wypracowuje ten sektor”, cyt. Adam Abramowicz Rzecznik MŚP w TV Orion Częstochowa. Przedsiębiorstwa stanowią źródło utrzymania nie tylko ich właścicieli, ale również licznej rzeszy zatrudnionych przez nich pracowników oraz ich rodzin. Pragniemy zwrócić uwagę na ogrom tragedii ludzkich, których zakończenie zależy od Państwa decyzji, jedynej prawidłowej. Wiele z tych przypadków opisanych zostało w indywidualnych historiach przedsiębiorców załączonych do niniejszej petycji.

 

Warszawa, dn. 22 stycznia 2021r.

edycja dn. 5 marca 2021r.

Samozatrudnieni

IGGP_logo_gotowe_male_3.jpg

Mikro, Mali i Średni

Przedsiębiorcy Polscy


Wykluczeni Przedsiębiorcy    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Wykluczeni Przedsiębiorcy do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...