PETYCJA w sprawie interwencji i niedopuszczenia do wydania zgody na budowę 7-piętrowego obiektu z podziemnymi garażami na terenie Mierzei Sarbskiej w Łebie na zakończeniu ulicy Nadmorskiej

Działając na podstawie art. 63 Konstytucji RP oraz art. 2 ust. 1, art. 2 ust. 2 pkt 1, oraz art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195 z późn. zm.) wnoszę w interesie mieszkańców gminy Łeba, gminy Wicko oraz innych osób, które są zainteresowane tematem ochrony środowiska o interwencję i niedopuszczenie do wydania zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia w Łebie na działkach nr 78/15, 79, 80, 78/4 w obrębie geodezyjnym 0002 Łeba: „ZESPÓŁ ZABUDOWY HOTELOWEJ Z GARAŻAMI PODZIEMNYMI, UKŁADEM KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ I TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ”. Mieszkańcy Łeby są głęboko zaniepokojeni planowaną inwestycją i uważamy, że nie można dopuścić do jej realizacji. W naszej opinii będzie ona miała katastrofalne skutki przyrodnicze, ekonomiczno-gospodarcze oraz demograficzne. Obiekt ma powstać w lesie na Mierzei Srabskiej, na działce o powierzchni ponad 8ha. Obszar działki znajduje się częściowo w granicach lub graniczy z obszarem Natura 2000 Mierzeja Sarbska PLH220018. Inwestycja spowoduje naruszenie bardzo delikatnej struktury geologicznej, powstałej w wyniku odwiecznej pracy wiatru i budowania nadmorskich wydm, które są naturalną barierą przed zalaniem miasta przez sztormowe wody Bałtyku. Wybudowanie siedmiopiętrowego obiektu na tym terenie doprowadzi do zdegradowania kolejnego odcinka naszego pięknego wybrzeża. Wyjątkowość tego obszaru sprawiła, że większą jej część zajmuje rezerwat ścisły, a powstające inwestycje znajdują się w jego otulinie (strefie ochronnej), która przyrodniczo w zasadzie nie różni się od rezerwatu, a stanowi strefę buforową pomiędzy dziką naturą a strefą zamieszkałą. Są to wydarte nam tereny spacerowe, rekreacyjne, widokowe. Skutkiem budowy tak dużego obiektu będzie m.in. dewastacja nadmorskiego fragmentów boru bażynowego i boru suchego na wydmie, gdzie następowała naturalna sukcesja roślinna oraz zachwianie stosunków wodnych poprzez bardzo głębokie odwodnienia w celu budowy podziemnych parkingów. Wytworzy to tzw. lej depresyjny, który spotęguje suszę hydrologiczną i przyczyni się do zamierania lasu i torfowisk w rezerwacie.  Powstaną zaburzenia w krajobrazie spowodowane zbyt wysoką architekturą.  Zanieczyszczenie światłem i hałasem w okolicy rezerwatu. Zakłócenie, zablokowanie, tras migracyjnych zwierząt wzdłuż brzegu morskiego. Pozbawienie habitat licznych gatunków zwierząt w tym głównie chronionych. Nadmierne zużycie wody i produkcja ścieków i śmieci nieprzystające do infrastruktury miasteczka. Żadne miasto na świecie nie zyskało wskutek tego rodzaju zabudowy a wszystkie straciły. Badania wykazują ogromne rozczarowanie społeczne, nawet jeśli wcześniej była euforia. Pociąga to za sobą degradację społeczną i ekonomiczną lokalnej społeczności. Odpodmiotowienie ludności miejscowej i,  na końcu z powodu braku możliwości rozwojowych, wyludnienie. Miejsca pracy to mrzonki, dotychczasowi właściciele będą co najwyżej konserwatorami i pokojówkami nie mając już czego dzieciom przekazać. W sąsiedztwie planowanej inwestycji w 2017 roku doszło do nielegalnej wycinki drzew, a jej sprawcy zostali uznani za winnych przez Sąd Rejonowy w Lęborku. Sąd uzasadnił wyrok, wskazując, że wycięcie lasu miało poważne konsekwencje dla środowiska naturalnego. Zniszczenie prawie trzech hektarów ekosystemu leśnego, w tym siedlisk objętych ochroną gatunkową, jest nieodwracalne. Tereny działki 78/15, na której ma powstać 7-piętrowy obiekt przyrodniczo niczym się nie różnią od miejsca, w którym doszło do nielegalnej wycinki. Dlatego zwracam się z prośbą o interwencję i niedopuszczenie do wydania zgody na realizację planowanej inwestycji w Łebie na działkach nr 78/15, 79, 80, 78/4 w obrębie geodezyjnym 0002 Łeba i niedopuszczenie do jej realizacji.     

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Marta Frankowska będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...