PETYCJA W SPRAWIE KOCHŁOWICKIEJ WIEŻY CIŚNIEŃ

Projekt_bez_nazwy1.pngMy, mieszkańcy Rudy Śląskiej, z głębokim zaniepokojeniem zwracamy się do Państwa z pilnym apelem o podjęcie natychmiastowych działań dotyczących wieży ciśnień, znajdującej się przy ulicy Dworcowej, w sąsiedztwie historycznego budynku dworca kolejowego w Kochłowicach (nr działki: 3916/15).
Mimo swojej skromnej wielkości, ta budowla stanowi istotny element lokalnej historii i dziedzictwa przemysłowego.
Wieża, z murowanym korpusie i betonową głowicą, wciąż zachowuje swój oryginalny nitowany zbiornik na wodę.
Dodatkowo, wodowskaz na swoim pierwotnym miejscu przypomina o dawnych czasach i roli, jaką pełniła ta konstrukcja.
Niestety, obecny stan techniczny wieży ciśnień budzi poważne obawy. Konstrukcja uległa znacznemu pogorszeniu, a regularnie odpadające kawałki betonu z górnej części wieży stwarzają realne zagrożenie dla otaczającego obszaru, który po rewitalizacji Kochłowickich Plant w 2020 roku stał się miejscem wzmożonej aktywności społecznej.  


Jako zaniepokojeni mieszkańcy, głęboko związani z tym historycznym obiektem, zwracamy się z prośbą o natychmiastowe podjęcie konkretnych działań mających na celu zapobieżenie dalszej degradacji wieży ciśnień. Naszym celem jest,
aby przez kolejne lata obiekt ten nie stanowił zagrożenia dla społeczności i aby jego stan techniczny nie ulegał dalszemu pogorszeniu. 
Działania te są niezbędne nie tylko dla zachowania naszego dziedzictwa kulturowego, ale także dla zapewnienia bezpieczeństwa naszej społeczności. Obszar ten, odgrywający istotną rolę w życiu społecznym po rewitalizacji, teraz stoi
w obliczu realnego zagrożenia z powodu zaniedbanego obiektu.

Apelujemy o przeprowadzenie kompleksowej oceny stanu technicznego budynku oraz podjęcie niezbędnych kroków w oparciu o wyniki tych badań. Chcemy, aby wieża ta nie pozostała dłużej zaniedbana. Jeśli stan techniczny będzie na to pozwalał, apelujemy również o przeprowadzenie rewitalizacji tego zabytku, co nie tylko uratuje cenny obiekt, ale również wzbogaci lokalną przestrzeń, przyciągając nowych mieszkańców i turystów. Prosimy o podjęcie natychmiastowych działań, które pozwolą ocalić naszą historię i zapewnią bezpieczeństwo naszej społeczności.

20240120_1418021.jpg
_____________
Adresaci: 
Polskie Koleje Państwowe S.A. 
Ministerstwo Infrastruktury
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej