Petycja w sprawie leczenia zwierząt bezdomnych KTOZ

Apelujemy o ujawnienie umowy między lecznicą ARKA a Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie, regulującej zasady leczenia zwierząt bezdomnych.

Jako mieszkańcy Krakowa oraz miłośnicy zwierząt uważamy, że brak jawności tej umowy może przyczynić się do nienależytej opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Według sygnałów płynących od Krakowian, którzy próbowali na mocy tej umowy zapewnić leczenie bezdomnym zwierzętom przyniesionym, lecznica nie zapewniła im odpowiedniej opieki;

- podczas dyżuru nocnego, w placówce oprócz technika nie było żadnego lekarza mogącego zdiagnozować zwierzę i przeprowadzić niezbędne leczenie

- zwierzęta bezdomne były traktowane, jako pacjenci innej kategorii niż te, za których leczenie płacił opiekun

 

W świetle zdecydowane sprzeciwu społecznego, jaki budzą zarówno niejawne zasady leczenia zwierząt bezdomnych przez lecznicę ale też lekceważący stosunek lekarzy tej placówki w stosunku do nich oraz zgodnie z duchem i literą ustawy o ochronie praw zwierząt oraz jawności finansów publicznych domagamy się:

1. ujawnienia umowy między lecznicą ARKA a Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie regulującej zasady leczenia bezdomnych zwierząt

2. ujawnienia regulaminu dyżurów nocnych, ze szczególnym uwzględnieniem przypadku gdy mamy do czynienia z bezdomnym zwierzęciem w stanie krytycznym

3. ujawnienia procedury przekazywania zwierzęcia bezdomnego lecznicy ARKA

 

Jawność ma pierwszeństwo przed tajnością. NSA interpretując prawo do informacji, stanął na stanowisku, że jeżeli stanowi ono prawo konstytucyjne, to ustawy określające tryb dostępu do informacji powinny być interpretowane w taki sposób, aby zagwarantować obywatelom szerokie uprawnienia w tym zakresie, a wszelkie wyjątki powinny być rozumiane wąsko. Oznacza to stosowanie w odniesieniu do tych ustaw takich zasad wykładni, które sprzyjają poszerzaniu, a nie zawężaniu obowiązku informacyjnego (tak również: Wyrok NSA z 1 października 2010r., I OSK 1149/10, Lex Polonica nr 2514371 oraz Wyrok NSA Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2002r., II SA/Wr 1600/02 za: Dostęp do informacji publicznej. Orzecznictwo sądów administracyjnych I.Kamińska, M.Rozbicka-Ostrowska, LexisNexis, W-wa 2007, str. 37).

 

Wierzymy, że dzięki ujawnieniu zasad przyjmowania zwierząt bezdomnych do lecznicy ARKA, zwierzęta te będą traktowane z należytą im uwagą i szacunkiem.  A każda osoba stająca przed problemem, co zrobić z pokrzywdzonym bezdomnym zwierzakiem - do kogo zadzwonić, gdzie zawieźć, jak pytać o losy zwierzaka, dzięki jawności tej umowy będzie dokładnie wiedziała gdzie szukac pomocy i czego wymagać.

 

 

Informacje dodatkowe:

- podpisy zbieramy do 31.10.2014
- potem petycja zostanie przekazana do Schroniska dla Bezdomych Zwierząt w Krakowie, KTOZu oraz UM Krakowa