Petycja w Sprawie Modyfikacji Planu Zajęć na Nadchodzący Semestr Letni

Petycja w Sprawie Modyfikacji Planu Zajęć na Nadchodzący Semestr Letni 

Szanowne Władze Wydziału,

My, niżej podpisani studenci Wydziału Psychologii, uprzejmie zwracamy się z prośbą o przemyślenie i możliwą modyfikację planu zajęć na nadchodzący semestr nauki. Obecny harmonogram, zakładający codzienne (poza poniedziałkiem) wykłady od 13:45 do 15:15, nie spełnia oczekiwań wielu z nas, zwłaszcza tych, którzy podejmują zatrudnienie.

Podnosimy, że wielu z nas jest zobowiązanych do pracy, aby utrzymać się w Warszawie lub pokryć koszty edukacji. Niestety, obecny plan zajęć sprawia trudności w znalezieniu zatrudnienia, gdyż niewiele miejsc pracy jest dostępnych w godzinach porannych, a pracodawcy niechętnie akceptują studentów z rozproszonym grafikiem zajęć.

Dodatkowo, wielu studentów zmaga się z długimi dojazdami, a podróżowanie na 1,5 godziny na Wydział jest nie tylko nieoptymalne, ale także wpływa negatywnie na naszą wydajność i zdrowie psychiczne. Często dojazdy te są dłuższe niż same zajęcia, co staje się obciążeniem dla studentów.

Zwracamy uwagę na konieczność lepszego dostosowania planu zajęć do naszych indywidualnych preferencji oraz efektywniejszego zarządzania czasem. Proponujemy skonsolidowanie zajęć w formie dłuższych bloków w ciągu jednego dnia lub rozkład zajęć na dwa dni, co umożliwi nam bardziej efektywne zarządzanie naszymi codziennymi obowiązkami.

Nasze argumenty:

  1. Efektywność Nauki: Dłuższe bloki zajęć pozwolą nam skoncentrować się na tematach i zwiększyć efektywność nauki.

  2. Zarządzanie Czasem: Zmiana planu na dłuższe bloki umożliwi nam lepsze zarządzanie czasem i dostosowanie go do innych zobowiązań.

  3. Dojazdy: Długie dojazdy na wydział są nie tylko nieefektywne, ale także negatywnie wpływają na zdrowie psychiczne oraz zmęczenie studentów, często przewyższając czas zajęć.

  4. Zatrudnienie: Wielu z nas pracuje, co ogranicza naszą elastyczność w dostosowaniu się do obecnego planu zajęć. Prosimy o zrozumienie tej sytuacji i rozważenie bardziej elastycznego podejścia.

Uprzejmie prosimy o rozważenie naszego postulatu oraz mamy nadzieję na konstruktywną dyskusję w tej sprawie. Zgromadzone podpisy są wyrazem poparcia dla tej inicjatywy.

Z poważaniem,

Studenci 1 roku Wydziału Psychologii UW


Filip Wiszniewski    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Filip Wiszniewski do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...