Petycja w sprawie naprawy ul. Cichej w Łomiankach

Na podstawie art. 2 ustawy o petycjach (Dz. U. z 2014 , poz.1195) działając w interesie mieszkańców ul. Cichej , mieszkańców innych ulic którzy korzystają z ulicy Cichej , oraz poczty , firm wywożących odpady komunalne i służb miejskich korzystających z ul. Cichej, wnosimy o przynajmniej doraźną naprawę ulicy Cichej w Łomiankach.

Ulica Cicha w Łomiankach Dolnych jest drogą gruntową, ktora ma zostać ujęta w harmonogramie doziarniania i równania dróg gruntowych na terenie Gmini Łomianki oraz naprawiona po wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu stosownych umów, jak napisał do nas inspektor Jakub Wójcik.

Bardzo dziekujemy za odpowiedź w niniejszej sprawie, jednak nie jest ona dla nas zadowalająca.

Mieszkańcy korzystający z drogi, na przestrzeni roku po raz kolejny zmuszeni są wykonywać naprawy zawieszenia w swoich samochodach, spowodowane bardzo złym stanem ulicy Cichej. Obecny stan ulicy Cichej zagraża niszczeniu mienia osób korzystających z drogi.  Nienaprawiane dziury należy uznać za  zaniechanie ze strony zarządcy drogi, które powoduje konieczność ponoszenia dużych kosztów finansowych przez użytkowników ulicy Cichej.

W związku z powyższym oczekujemy:

Pilnej naprawy ulicy Cichej a w szczegolności wyrównania dziur w sposób umożliwiający bezpieczne poruszanie się mieszkańcom.


Arkadiusz Biskup , administracja ABCK występująca w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Cichej 5 P-T w Łomiankach    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Arkadiusz Biskup , administracja ABCK występująca w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Cichej 5 P-T w Łomiankach do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook