Petycja w sprawie pozostawienia dr Piotra Bernatowicza na stanowisku dyrektora CSW Zamek Ujazdowski do końca kadencji

Piotr.jpg

Do Pani Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Hanny Wróblewskiej

Szanowna Pani

My niżej podpisani, występujący w imieniu wszystkich tych przedstawicieli środowisk artystycznych i pracowników szeroko rozumianej kultury, którzy popierają i akceptują program realizowany w CSW Zamek Ujazdowski, zwracamy się z petycją o pozostawienie dr Piotra Bernatowicza na stanowisku dyrektora do końca kadencji.

Uważamy, że Centrum realizuje znakomicie swoje zadania określone statutem. Zarówno działalność wystawiennicza jak i ta w innych obszarach prezentuje światowy poziom. Do cyklu paneli dyskusyjnych Napięcia kulturowe, zapraszani są intelektualiści o międzynarodowej renomie. Ciekawie rozwija się Project Room, Rezydencje artystyczne, kino i eksperymentalny teatr. Bardzo aktywnie i profesjonalnie działa dział wydawniczy i edukacji.

Unikatowa rola CSW Zamek Ujazdowski zarządzanego od kilku lat przez Piotra Bernatowicza polega na tym, że właśnie tu wspiera się artystyczne idee i działania, które nie mogłyby zaistnieć wcześniej w innych artystycznych instytucjach ani w obszarze rynku sztuki. Jeśli program realizowany przez dyrektora nie odpowiada całemu środowisku artystycznemu zaświadcza to tylko o pożądanej przecież różnorodności sceny artystycznej w Polsce.  Nadrzędnym i często deklarowanym celem działań dyrektora Bernatowicza jest wolność artystyczna i brak cenzury.

Szanowna Pani Minister, z racji swojego wykształcenia i doświadczenia zawodowego posiada Pani wyjątkowe na tym stanowisku, kompetencje do oceny dotychczasowego działania Centrum. W naszej opinii może się ono poszczycić szeregiem zrealizowanych projektów, w tym międzynarodowych,  które odniosły niezaprzeczalny sukces, w tym frekwencyjny.

Jesteśmy przekonani, że wstrzymanie się przez Panią z decyzją o zmianie dyrektora CSW do czasu wygaśnięcia kontraktu w 2026 roku, nie tylko pozwoli zrealizować rozpoczęte projekty,  ale może zapoczątkować racjonalną dyskusję o roli publicznych instytucji artystycznych i wolności artystycznej wypowiedzi, bez wykluczania którejkolwiek ze stron, na naszej spolaryzowanej scenie kulturalnej.  


dr Joanna Winnicka-Gburek, członek Rady Programowej CSW    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że dr Joanna Winnicka-Gburek, członek Rady Programowej CSW będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Te informacje nie będą wyświetlane publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...