Petycja w sprawie odstąpienia władz Polskiej Akademii Nauk od decyzji o likwidacji Zakładu Doświadczalnego w Kórniku "Szkółek Kórnickich"

Pismo skierowane do Prezesa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

My, niżej podpisani wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec działań zmierzających do zakończenia działalności PAN Zakładu Doświadczalnego w Kórniku "Szkółek Kórnickich".

Szkółki Kórnickie istnieją od 1820 roku i należą do najstarszych zakładów w Polsce. Założone przez ówczesnych właścicieli Kórnika – Działyńskich. W 1924 roku ostatni właściciel, Władysław Zamoyski, przekazał dobra kórnickie narodowi polskiemu.

Od tego czasu Szkółki dzięki pracy i entuzjazmowi wybitnych ogrodników, rozrosły się i wzbogaciły o nowe botaniczne kolekcje.

Obecnie powierzchnia upraw szkółkarskich wynosi ponad 40 ha. W produkcji znajdują się drzewa alejowe, lilaki oraz krzewy i drzewa liściaste, iglaste i owocowe.

Zakład posiada wieloletnią renomę, a marka "Szkółki Kórnickie" jest dobrze znana w kraju i za granicą.

Niestety decyzją Prezesa PAN z dnia 31 maja 2021r. Zakład Doświadczalny z końcem roku 2022 ma przestać istnieć.

Zwracamy sie z wnioskiem o cofnięcie w/w decyzji i zaprzestanie wyprzedaży roślin zmierzającej do nieodwracalnej utraty dorobku wielu pokoleń.


ratujmyszkolkikornickie@gmail.com    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam ratujmyszkolkikornickie@gmail.com do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...