Petycja w sprawie odstąpienia władz Polskiej Akademii Nauk od decyzji o likwidacji Zakładu Doświadczalnego w Kórniku "Szkółek Kórnickich"

Pismo skierowane do Prezesa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

My, niżej podpisani wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec działań zmierzających do zakończenia działalności PAN Zakładu Doświadczalnego w Kórniku "Szkółek Kórnickich".

Szkółki Kórnickie istnieją od 1820 roku i należą do najstarszych zakładów w Polsce. Założone przez ówczesnych właścicieli Kórnika – Działyńskich. W 1924 roku ostatni właściciel, Władysław Zamoyski, przekazał dobra kórnickie narodowi polskiemu.

Od tego czasu Szkółki dzięki pracy i entuzjazmowi wybitnych ogrodników, rozrosły się i wzbogaciły o nowe botaniczne kolekcje.

Obecnie powierzchnia upraw szkółkarskich wynosi ponad 40 ha. W produkcji znajdują się drzewa alejowe, lilaki oraz krzewy i drzewa liściaste, iglaste i owocowe.

Zakład posiada wieloletnią renomę, a marka "Szkółki Kórnickie" jest dobrze znana w kraju i za granicą.

Niestety decyzją Prezesa PAN z dnia 31 maja 2021r. Zakład Doświadczalny z końcem roku 2022 ma przestać istnieć.

Zwracamy sie z wnioskiem o cofnięcie w/w decyzji i zaprzestanie wyprzedaży roślin zmierzającej do nieodwracalnej utraty dorobku wielu pokoleń.


ratujmyszkolkikornickie@gmail.com    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam ratujmyszkolkikornickie@gmail.com do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...