Petycja w sprawie odwołania strefy płatnego parkowania przy ul. Osmańskiego oraz bezpośrednim otoczeniu Lodowiska im. Józefa Stogowskiego w Toruniu

 

Szanowny Pan
Marcin Czyżniewski

Przewodniczący Rady Miasta Torunia
Ul. Wały Generała Sikorskiego 8
87-100 Toruń  

Do wiadomości:
Szanowny Pan Michał Jakubaszek
Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miasta Torunia  

Szanowny Pan Jarosław Beszczyński

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Torunia  
 

Petycja

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach

Szanowni Państwo,

my niżej podpisani zwracamy się do Rady Miasta Torunia o wycofanie się z decyzji o ustaleniu strefy płatnego parkowania w najbliższej okolicy lodowiska in. Józefa Stogowskiego w Toruniu. Wprowadzenie opłat za korzystanie z parkingów przy ul. Osmańskiego oraz na parkingu przy samej hali Tor-Tor (wjazd od strony Areny Toruń) uderza w osoby na codzień korzystające z lodowiska tj. dzieci, rodziców, trenerów, zawodników.
Wprowadzone opłaty stanowić będą istotne dodatkowe obciążenie dla osób, które bardzo często korzystają z lodowiska. W szczególności problem ten dotyczy rodziców dzieci, które trenują hokej na lodzie, łyżwiarstwo figurowe, short truck. Wielu rodziców przywozi na treningi lub zawody swoje dzieci trzy, a niektórzy nawet pięć razy w tygodniu. Za każdym razem czas pobytu na lodowisku to 2 godziny. Tym samym miesięczne opłaty za korzystanie mogą oscylować w kwotach 80 - 150 zł, a gdy pomnożymy to przez ilość miesięcy treningów, kwoty te stają się znaczącym obciążeniem budżetów domowych.
W czasie gdy Kluby dokładają wszelkich starań, aby zachęcić do trenowania dzieci i młodzież decyzje podjęte przez władze Miasta Torunia są działaniem pod prąd i mogą zniechęcić aktualnie oraz w przyszłości trenujących.

Warto tu podkreślić, że lodowisko Tor-Tor leży poza strefą płatnego parkowania toruńskiej starówki oraz jej otuliny. Z parkingów przy lodowisku korzystają najczęściej osoby wyżej wymienione, które i tak ponoszą znaczne koszty wynikające z trenowania swoich dzieci, czy też trenowania osobiście amatorsko. Zwracm uwagę, że koszty korzystania z lodowiska są bardzo wysokie. Utrzymanie strefy parkowania wokół lodowiska Tor-Tor spowoduje, że auta parkowane będą na osiedlach odbierając miejsca ich mieszkańcom.
Nie ma racjonalnego uzasadnienia dla podjętych decyzji, które uderzają w wąską grupę ludzi, a docelowo nie przyniosą miastu korzyści finansowych, a wręcz przeciwnie.

Jak na wstępie wnosimy o likwidację strefy płatnego parkowania przy ul. Osmańskiego oraz w bezpośrednim otoczeniu lodowiska im. Józefa Stogowskiego.

z poważaniem,

Krzysztof Strzelecki


oraz niżej podpisani pod petycją:Krzysztof Strzelecki    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Krzysztof Strzelecki do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...