Petycja w sprawie odwołania strefy płatnego parkowania przy ul. Osmańskiego oraz bezpośrednim otoczeniu Lodowiska im. Józefa Stogowskiego w Toruniu

 

Szanowny Pan
Marcin Czyżniewski

Przewodniczący Rady Miasta Torunia
Ul. Wały Generała Sikorskiego 8
87-100 Toruń  

Do wiadomości:
Szanowny Pan Michał Jakubaszek
Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miasta Torunia  

Szanowny Pan Jarosław Beszczyński

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Torunia  
 

Petycja

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach

Szanowni Państwo,

my niżej podpisani zwracamy się do Rady Miasta Torunia o wycofanie się z decyzji o ustaleniu strefy płatnego parkowania w najbliższej okolicy lodowiska in. Józefa Stogowskiego w Toruniu. Wprowadzenie opłat za korzystanie z parkingów przy ul. Osmańskiego oraz na parkingu przy samej hali Tor-Tor (wjazd od strony Areny Toruń) uderza w osoby na codzień korzystające z lodowiska tj. dzieci, rodziców, trenerów, zawodników.
Wprowadzone opłaty stanowić będą istotne dodatkowe obciążenie dla osób, które bardzo często korzystają z lodowiska. W szczególności problem ten dotyczy rodziców dzieci, które trenują hokej na lodzie, łyżwiarstwo figurowe, short truck. Wielu rodziców przywozi na treningi lub zawody swoje dzieci trzy, a niektórzy nawet pięć razy w tygodniu. Za każdym razem czas pobytu na lodowisku to 2 godziny. Tym samym miesięczne opłaty za korzystanie mogą oscylować w kwotach 80 - 150 zł, a gdy pomnożymy to przez ilość miesięcy treningów, kwoty te stają się znaczącym obciążeniem budżetów domowych.
W czasie gdy Kluby dokładają wszelkich starań, aby zachęcić do trenowania dzieci i młodzież decyzje podjęte przez władze Miasta Torunia są działaniem pod prąd i mogą zniechęcić aktualnie oraz w przyszłości trenujących.

Warto tu podkreślić, że lodowisko Tor-Tor leży poza strefą płatnego parkowania toruńskiej starówki oraz jej otuliny. Z parkingów przy lodowisku korzystają najczęściej osoby wyżej wymienione, które i tak ponoszą znaczne koszty wynikające z trenowania swoich dzieci, czy też trenowania osobiście amatorsko. Zwracm uwagę, że koszty korzystania z lodowiska są bardzo wysokie. Utrzymanie strefy parkowania wokół lodowiska Tor-Tor spowoduje, że auta parkowane będą na osiedlach odbierając miejsca ich mieszkańcom.
Nie ma racjonalnego uzasadnienia dla podjętych decyzji, które uderzają w wąską grupę ludzi, a docelowo nie przyniosą miastu korzyści finansowych, a wręcz przeciwnie.

Jak na wstępie wnosimy o likwidację strefy płatnego parkowania przy ul. Osmańskiego oraz w bezpośrednim otoczeniu lodowiska im. Józefa Stogowskiego.

z poważaniem,

Krzysztof Strzelecki


oraz niżej podpisani pod petycją:Krzysztof Strzelecki    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Krzysztof Strzelecki będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...